Izsludināta izglītības iestāžu pieteikšanās Pieaugušo izglītības
projekta īstenošanai

(8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”)

VIAA aicina izglītības iestādes pieteikties izglītības programmu īstenošanai un iesniegt pieteikumus līdz 2017. gada 16. augustam.

Dalība projektā

Lai pretendētu uz dalību projektā, izglītības iestādei, ievērojot izglītības iestāžu atlases nolikuma (NOLIKUMS) prasības, līdz norādītajam termiņam ir jāpiesaka vismaz viena* profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programma, kas atbilst kādai no sarakstos iekļautajām nozaru mācību vajadzībām, iesniedzot pieteikuma veidlapas (PIETIKUMA VEIDLAPA).

*izglītības iestāde var pieteikt vienu vai vairākas izglītības programmas

Mācību vajadzību saraksti pa nozarēm

  • Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozare (?d=12596_79945_Macibu_vajadzibas_EIKT.xlsx)
  • Būvniecības nozare (?d=38076_27427_Macibu_vajadzibas_B.xlsx)
  • Kokrūpniecības nozare (?d=5781_58980_Macibu_vajadzibas_K.xlsx)
  • Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare (?d=28873_34504_Macibu_vajadzibas_MMM.xlsx)

Aicinām izglītības iestādes rūpīgi iepazīties ar atlases nosacījumiem un izvērtēt dalības iespējas projektā.

Piedāvājumu vērtēšana

Izglītības iestāžu piedāvājumus vērtēs atlases komisija, kuras sastāvā ir VIAA, Valsts izglītības satura centra un Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvji. Darbam komisijā VIAA var pieaicināt nozaru ekspertus.

Ar atlasītajām izglītības iestādēm tiks slēgti sadarbības līgumi (LĪGUMS) un izglītības iestādes pieteiktās izglītības programmas tiks iekļautas Projekta mācību piedāvājumā.
Izglītības programmu īstenošanu finansēs atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai (METODIKA), visām izglītības iestādēm piemērojot vienotu cenrādi.

Paredzamais izglītības programmu īstenošanas uzsākšanas laiks – 2017. gada novembris.

Papildu informācija

VIAA kontaktpersonas: Ingus Zitmanis, tālr. 67854771, e-pasts: ingus.zitmanis@viaa.gov.lv; Kristīne Logina, tālr. 67854760, e-pasts: kristine.logina@viaa.gov.lv.