Profesionālās kompetences novērtēšana pieaugušo izglītības projektā pieejama visās profesijās

15.12.2017

Šogad uzsākot pirmo pieteikšanos mācībām pieaugušo izglītības projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide", ikvienam strādājošajam bija iespēja pieteikties arī ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai. Turpmāk šis pakalpojums ir pieejams visās profesijās jebkurā laikā bez noteikta pieteikšanās termiņa.

ES fondi un valsts apmaksā 90% vai 100% apmērā

Ārpus formālās izglītības profesionālās kompetences novērtēšana ir pakalpojums, kas Latvijas iedzīvotājiem pieejams kopš 2011. gada. Tā ir iespēja iegūt kvalifikāciju, ja darba tirgum nepieciešamās prasmes ir iegūtas darba vidē vai citur, bet nav diploma, kas apliecinātu kompetenci.

Tā kā profesionālās kvalifikācijas eksāmens ir maksas pakalpojums, ko nosaka MK noteikumi, kopš šī gada rudens nodarbinātās personas vecumā no 25 gadiem var tam saņemt būtisku finansiālu atbalstu – izdevumu kompensāciju 90% apmērā no ES fonda un valsts budžeta līdzekļiem pieaugušo izglītības projektā. Strādājošais, kuram piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss, var saņemt izdevumu kompensāciju 100% apmērā.

Kompetences novērtēšanai neierobežots profesiju klāsts

Šis pakalpojums ir atvērts jebkurā no Izglītības kvalitātes valsts dienesta uzturētajā sarakstā (06.12.2017. versija) norādītajām profesionālajām kvalifikācijām, kuru klāsts regulāri tiek atjaunots. Ar aktuālo kvalifikāciju sarakstu var iepazīties IKVD mājaslapā šeit

Vairāk par kompetences novērtēšanu, pieteikšanos šim pakalpojumam, kā arī pieteikšanos izdevumu kompensācijai aicinām uzzināt pieaugušo izglītības projekta mājaslapā www.macibaspieaugušajiem.lv:

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums kontaktēties ar VIAA Pieaugušo izglītības pārvaldības nodaļas speciālistiem šeit.