Izglītības iestādes aicinātas pieteikt mācību programmas pieaugušajiem 11 nozarēs

07.05.2018

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludinājusi izglītības iestāžu pieteikšanos pieaugušo mācību īstenošanai trešajā pieteikšanās kārtā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide". Līdz 2018. gada 18. jūnijam izglītības institūcijas var iesniegt mācību programmas 11 dažādās nozarēs.

Šī ir trešā pieteikšanās kārta, un atlasē var piedalīties izglītības iestādes, kas atbilst izglītības iestāžu atlases nolikuma prasībām un iesniedz vismaz vienu izglītības programmu kādā no 11 nozarēm, proti:

 • tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana;
 • pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība;
 • ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms;
 • drukas un mediju tehnoloģijas;
 • transports un loģistika;
 • enerģētika;
 • ķīmiskā rūpniecība;
 • būvniecība;
 • kokrūpniecība;
 • elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
 • metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības.

Precizēti atlases nosacījumi

Sadarbībā ar darba devējiem Pieaugušo izglītības pārvaldības padomē 11 nozarēs apstiprinātas 150 mācību vajadzības, kurās izglītības iestādes var pieteikt profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas.

Noteiktas jaunas prasības izglītības programmu norises vietām - izglītības iestādēm mācību īstenošana ir jāpiedāvā Valsts izglītības informācijas sistēmā reģistrētās programmu īstenošanas vietās vai neformālās izglītības programmas licencē norādītās īstenošanas vietās.

Trešajai pieteikšanās kārtai ir izveidotas jaunas pieteikuma veidlapas, tāpēc iepriekšējās kārtās izmantotās veidlapas vairs nav derīgas. Savukārt, piedāvājot neformālās izglītības programmu, izglītības iestādei kopā ar citiem atlases dokumentiem tagad ir jāiesniedz arī detalizēts neformālās izglītības programmas apraksts.

Plašāka informācija par atlases nosacījumiem, mācību vajadzībām nozarēs, kā arī pieteikuma veidlapas un cita noderīga informācija pieejama VIAA mājaslapā pieaugušo izglītības sadaļā pie izsludinātajiem konkursiem.

Lai skaidrotu jautājumus par pieteikšanos projektā, VIAA 10. maijā plkst. 11.00 un 11. maijā plkst. 14.00 rīko  informatīvus seminārus par izglītības iestāžu dalību projektā.

Otrajā kārtā 7669 pieteikumi

Otrajā pieaugušo mācību kārtā, kas noslēdzās 16. aprīlī,  63 izglītības iestādēs saņemti 7669 pieteikumi. Šobrīd notiek visu interesentu atbilstības pārbaude uzņemšanas noteikumiem un grupu komplektēšana, lai 2018. gada jūnijā varētu uzsākt mācības.

Projektu "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra, lai pilnveidotu nodarbināto personu profesionālo kompetenci un laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, kā arī veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē ESF un Latvijas valsts, sešu gadu laikā līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.