Ar svinīgu valstu delegāciju gājienu atklāts konkurss EuroSkills 2016

01.12.2016

Konkursa EuroSkills 2016 atklāšanas pasākumā Zviedrijas premjerministrs Stefans Lofvens (Stefan Lofven) uzsver kvalificēta darba spēka aktualitāti mūsdienās.

EuroSkills 2016 konkursa atklāšanas ceremonija sākās ar svinīgu valsts delegāciju gājienu, kurā katrai valstij bija iespēja kāpt uz lielās skatuves un ar lepnumu prezentēt valsti. Latvijas valsts komandu konkursā pārstāvēs 12 jaunie profesionāļi, kuri startēs 10 profesijās.

Atklāšanas ceremonijas uzrunā Zviedrijas premjerministrs Stefans Lofvens uzsvēra, ka mūsdienās ir svarīgs kvalificēts darba spēks un, ka šie jaunieši ir nākotnes profesionālās izglītības pamatlicēji! Liels bija skatītāju pārsteigums, jo premjerministrs uz skatuves kāpa tērpies metinātāja maskā un izrādījās, viņš savulaik pēc profesijas bijis metinātājs.

WorldSkills Europe prezidents Huberts Romers (Hubert Romer) jauniešiem novēlēja veiksmi konkursā, rast laiku, lai veidotu starpkultūru sadraudzību, kā arī uzkrāt zināšanas un izbaudīt konkursa norisi. Viņš atzina, ka ir liels gods uzņemt tik vērienīgu starptautisku pasākumu.

Atklāšanas ceremonijas bildes VIAA Flickr kontā.

Dalība EuroSkills 2016 notiek Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.