Noskaidroti labākie jaunie elektrisko instalāciju tehniķi

27.04.2016

Nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā par labāko jauno elektrisko instalāciju tehniķi atzīts Rīgas tehniskās koledžas (RTK) audzēknis Artēmijs Žodžiks. Konkursu sadarbībā ar RTK organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).

Otro vietu izcīnīja Rīgas Valsts tehnikuma audzēknis Agnis Nīmands, bet trešajā ierindojās Liepājas Valsts tehnikuma audzēknis Rihards Šnipke. Konkursa vērtēšanas komisija, kuras sastāvā bija atzīti nozares eksperti, atzina, ka šie trīs jaunieši visveiksmīgāk tikuši galā ar darba uzdevumu - apgaismojuma un dzinēja vadības ierīču montāžu un vadu izvietojumu pēc rasējumiem.

Konkursanti saņēma labu novērtējumu arī par darba uzdevuma izpildes kvalitāti. Izvērtējot visu dalībnieku sniegumu, komisijas secināja, ka kopumā jauniešiem ir labas profesionālās zināšanas un prasmes darba uzdevuma veikšanai, tomēr jāattīsta darbavietas organizēšanas, individuālo darba aizsardzības līdzekļu pielietošanas un darba uzdevuma laika plānošanas prasmes.

Savas zināšanas un prasmes konkursā demonstrēja arī Cēsu profesionālās vidusskolas, Daugavpils tehnikuma, Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma, kā arī Rēzeknes un Ventspils tehnikumu audzēkņi vecumā no 17 līdz 21 gadam.

Nozīmīgu atbalstu konkursa organizēšanā sniedza SIA “Schneider Electric Latvija”, SIA “GRIF”, Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Elektroenerģētikas un energobūvnieku asociācija.

Jauno profesionāļu meistarības konkursu no 21. līdz 22. aprīlim VIAA rīkoja, lai sekmētu profesionālās izglītības attīstību un starptautisko konkurētspēju, popularizētu enerģētikas nozari un veicinātu sadarbību starp darba devējiem un izglītības iestādēm.

Foto atskats: Flickr.com 

Dalība pasākumā notiek Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.