VIAA karjeras atbalsta projekts iekļuvis EK konkursa finālā

10.10.2020

Notiek balsošana par VIAA ES fondu projektu

No 10. oktobra līdz 10. novembrim notiks balsojums par labāko Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu Eiropas Komisijas (EK) rīkotajā konkursā “Profesionālās izglītības izcilības balva”, kura finālā kopā ar projektiem no citām Eiropas Savienības valstīm ir nokļuvis arī Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotais projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Lai sasniegtu augstāku vērtējumu un uzvarētu konkursā, aicinām balsot par projektu EK mājaslapā.

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ir viens no diviem nominētajiem projektiem konkursa kategorijā Eiropas Sociālie fondi. Sabiedrības balsu skaits veido 50% no kopējā vērtējuma, kamēr otru pusi - žūrijas vērtējums.

Konkursu “Profesionālās izglītības izcilības balva” EK organizē, lai atzītu un apbalvotu cilvēkus, organizācijas un projektus, kuru apņēmība un centieni iedvesmo profesionālās izglītības attīstību un labo praksi. Pasākums notiek Eiropas Profesionālo prasmju nedēļas ietvaros, kas šogad norisināsies tiešsaistē no 9. novembra līdz 13. novembrim.

Eiropas Profesionālo prasmju nedēļa ir ikgadējs pasākums, kurā vietējās, reģionālās vai valsts organizācijas demonstrē labākos profesionālās izglītības un prakses pasākumus, lai padarītu profesionālo izglītību un praksi plašāk zināmu, kā arī radītu iespēju informācijas un labās prakses apmaiņai Eiropā un ārpus tās. Šī gada tēma ir profesionālā izglītība un prakse zaļām un digitālām pārejām, kas saskan ar EK prioritātēm “Eiropas Zaļais kurss” un “Digitālajam laikmetam gatava Eiropa”.

Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” uzlabo pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem 390 vispārējās izglītības iestādēs un 17 profesionālās izglītības kompetences centros (PIKC). Projektā iesaistītas 76 pašvaldības un 369 skolotāji karjeras konsultanti.  2019./2020. mācību gadā visās projekta skolās kopā organizēti vairāk nekā 2000 karjeras atbalsta pasākumi. Šobrīd karjeras atbalstu ir saņēmuši 150 397 skolēni. 645 pedagogi karjeras konsultanti un karjeras atbalsta speciālisti ir pilnveidojuši profesionālās prasmes papildizglītības kursos. Projekta laikā izglītojamie ir saņēmuši daudzveidīgas izglītojošas lekcijas, mācību ekskursijas un strādājuši personības izaugsmes trenera vadībā. Izglītības iestādes, pašvaldības un sabiedrības attieksme pret šādas izglītības nepieciešamību ir uzlabojusies, līdztekus uzlabota arī izglītības iestāžu un darba devēju sadarbība.

Projekts nodrošina nacionālā jauno profesionālo meistarības konkursa SkillsLatvia īstenošanu, kā arī profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalību starptautiskos konkursos EuroSkills un WorldSkills, kuros Latvijas komanda ir sasniegusi augstus rezultātus. Minētie prasmju meistarības konkursi stiprina profesionālās izglītības kvalitāti un starptautisko konkurētspēju, uzlabo un attīsta profesionālās izglītības iestāžu sadarbību ar darba devējiem, kā arī audzēkņiem sniedz plašākas darba un prakses iespējas.

ESF projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” no 2016. gada līdz 2023. gadam īsteno VIAA. Kopējais projekta finansējums ir 22 280 688 eiro.