Aicina uz semināru Kuldīgā par Nordplus programmas 2020. gada konkursu

20.12.2019

2020. gada 7. janvārī  Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)  sadarbībā ar   Kuldīgas novada pašvaldību organizē reģionālu semināru  par Nordplus programmas 2020. gada konkursu. Seminārā VIAA informēs par katru no Nordplus apakšprogrammām, konkursa galvenajiem nosacījumiem, kā arī par projektu pieteikumu sagatavošanas vadlīnijām.

Lasīt vairāk »

Notiks konsultācijas par Nordplus pieteikumu aizpildīšanu

18.12.2019

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 2020. gada 9. un 10. janvārī rīko projektu pieteikumu sagatavošanas konsultācijas izglītības iestāžu un organizāciju pārstāvjiem, kuri plāno iesniegt pieteikumus Nordplus apakšprogrammās "Jauniešu izglītība" un "Pieaugušo izglītība". Konsultācijās informēsim par Nordplus projektu pieteikumu iesniegšanas nosacījumiem un pieteikumu aizpildīšanas prasībām Espresso sistēmā.

Lasīt vairāk »

Baltijas lepnumi jeb Nordplus klašu apmaiņas projekts

06.12.2019

2018./2019. mācību gadā Stalbes pamatskola kā projekta koordinators realizēja Nordplus skolu apmaiņas projektu „Historical, cultural and natural heritage is what we are proud of” („Vēstures, kultūras un dabas objekti ir tas, ar ko mēs lepojamies”). Projekts tapa sadarbībā ar partneri no Lietuvas - Seiriju Antano Zmuidzinaviciaus ģimnāziju.

Lasīt vairāk »

LKrA izstrādā augstākās izglītības platformu, aktualizējot migrācijas krīzi

22.11.2019

Latvijas Kristīgā akadēmija (LKrA) regulāri piedalās Nordplus Augstākās izglītības programmas projektos trīs iemeslu dēļ: pirmkārt, starpdisciplinārās pētniecības un studiju programmu fokusējuma uz starpdisciplinaritāti dēļ; otrkārt, lai vienoto EK Eiropas Sociālo programmu salīdzinoši ar Ziemeļvalstīm aktualizētu Baltijas valstu studējošo apziņā; un treškārt, lai veidotu ilgstošas starpaugstskolu sadarbības platformas ar Ziemeļvalstīm.

Lasīt vairāk »

Notiks papildu informatīvs seminārs par Nordplus 2020. gada konkursu

22.11.2019

Ņemot vērā lielo interesi par jau aizvadīto Nordplus semināru, 2019. gada 10. decembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Latvijā organizē atkārtotu semināru par Nordplus programmas 2020. gada konkursu un grantu programmām valsts un pašvaldību institūciju un NVO sadarbībai ar partneriem Ziemeļvalstīs.

Lasīt vairāk »

Aglonas vidusskola iepazīst kaimiņvalsts izglītības sistēmu un kultūru

21.11.2019

2018./2019. mācību gadā Aglonas vidusskola realizēja Nordplus Jauniešu izglītības programmas projektu „To get to know each oher” sadarbībā ar partneri no Lietuvas – Alantas ģimnāziju. Projekta laikā notika apmaiņas vizītes skolēnu grupām un divas vizītes skolu pedagoģiskajiem darbiniekiem, kurās gan skolēni, gan pedagogi iepazinās ar projekta dalībvalstu izglītības sistēmām, dabu, apkārtējo vidi, kultūras, vēstures objektiem un tradīcijām. Šis Aglonas vidusskolai bija pirmais starptautiskais projekts, tāpēc gan skolēni, gan skolotāji bija gatavi jaunam izaicinājumam un iespējām.

Lasīt vairāk »

Nordplus projektā uzlabo pieaugušo digitālās pamatprasmes

15.11.2019

2019. gadā Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums pēc Somijas Pieaugušo Akadēmijas aicinājuma uzsāka Nordplus horizontālās apakšprogrammas projekta „Basic Skills of Digital Age“ realizēšanu, kurā kā sadarbības partneris piedalās arī Viļņas Pieaugušo vidusskola. Projekta galvenā ideja ir digitālo pamatprasmju uzlabošana pieaugušo vidū.

Lasīt vairāk »

Vēl iespējams pieteikties semināram par Nordplus 2020. gada projektu konkursu

12.11.2019

2019. gada 20. novembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina potenciālos projektu pieteicējus apmeklēt informatīvu semināru par Nordplus programmu, 2020. gada projektu konkursa nosacījumiem un atbalstāmajām aktivitātēm. 

Lasīt vairāk »