EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta apstiprināto projektu saraksti

Projektu veids 
Aktivitāte "Stipendijas" 2015 ?d=Saraksts_LV_stip_upd_2610.pdf
Pētniecības projekti 2015 nfi_p_tniec_bas_projekti_apstiprin_tie_lv.doc?d=files/news/23724/nfi_p_tniec_bas_projekti_apstiprin_tie_lv.doc
Sagatavošanas vizītes 2014 apstiprinatie_projekti_2014.xls?d=files/news/23724/apstiprinatie_projekti_2014.xls 
Sagatavošanas vizītes 2013 sv_apstiprinato_projektu_saraksts_lv_20_01.xls?d=files/news/23724/sv_apstiprinato_projektu_saraksts_lv_20_01.xls