Aizsāk kino izpēti Latvijā

Latvijas Universitātes (LU) Literatūras, folkloras un mākslas institūts realizējis projektu „Latvijas kino vēsture: aktierfilmas”, ar kura palīdzību sagatavojuši zinātnisku pētījumu par Latvijas aktierfilmām plašākā kultūras un politiskās dzīves kontekstā, veidojot pamatu grāmatai par Latvijas aktierfilmu kino vēsturi.

Lasīt vairāk »

Salīdzina ilgtspējīgas attīstības apmācību Norvēģijā un Latvijā

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Tālmācības Studiju Centrs realizējis projektu, kurā īstenots pētījums, salīdzinot ilgtspējīgas attīstības izglītības stratēģijas Norvēģijā un Latvijā.

Lasīt vairāk »

Farmakoģenētikas pētījums - ieguldījums diabēta ārstēšanā

Otrā tipa diabēts ir pasaulē plaši izplatīta hroniska saslimšana, Latvijā  ir vairāk nekā 60 000 cilvēku ar diagnosticētu cukura diabēta slimību. Metformīns ir viens no visbiežāk lietotajiem medikamentiem otrā tipa diabēta primārajā terapijā, kad pacientam atklāj slimību. Tam ir daudz pozitīvu īpašību – tas regulē cukura līmeni asinīs, samazina svaru, aizsargā sirds un asinsvadu sistēmu, kā arī beta šūnas.

Lasīt vairāk »

Ieguldījums Latvijas sieviešu reproduktīvajā veselībā

Rīgas Stradiņa Universitātē asociētās profesores Valērijas Gromas (Dr.habil.med.) vadībā īstenots projekts, kas sniedz būtisku ieguldījumu sieviešu reproduktīvās veselības izpētē. Ideja par šo pētījumu ir radusies ilggadējā sadarbībā ar Oslo Universitātes Radium Hospitalet Onkoloģijas centra profesoru Janu Neslandu (Jahn M. Nesland). Regulāri radoši kontakti ar viņu un interese par audzēju izpēti saistībā ar sievietes reproduktīvo veselību pastāv kopš 1998. gada. Savukārt, cilvēka audu materiāla izpēte renovētās Rīgas Stradiņa Universitātes (RSU) Elektronmikroskopijas laboratorijas telpās uzsākta 2004. gadā pēc materiāli tehniskās bāzes izveides, kas šobrīd ir viena no labākajām morfoloģijas bāzēm Baltijas valstīs.

Lasīt vairāk »

Veic nozīmīgus pētījumus vēlīno cukura diabēta komplikāciju attīstības prognozei

Latvijas Organiskās sintēzes institūts ar Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta grantu shēmas „Akadēmiskie pētījumi” atbalstu 2009. - 2010. gadā Dr. pharm. Maijas Dambrovas vadībā īstenoja projektu „Jaunu cukura diabēta vēlīno komplikāciju molekulāro marķieru pētījumi”.

Lasīt vairāk »

Izstrādā bioloģiskai lauksaimniecībai piemērotu laukaugu šķirņu selekcijas stratēģiju

Lai veicinātu bioloģiskās lauksaimniecības šķirņu selekciju, Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts (VPLSI) saņēmis Eiropas Ekonomiskās Zonas (EEZ) un Norvēģijas fondu līdzfinansējumu, ar kura atbalstu realizēts projekts „Bioloģiskai lauksaimniecībai piemērotu laukaugu šķirņu selekcijas stratēģijas izstrāde”.

Lasīt vairāk »

Par soli tuvāk smagu slimību ārstēšanai

Latvijas Organiskās sintēzes institūts ar Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta grantu shēmas „Akadēmiskie pētījumi” atbalstu 2010. gadā īstenoja projektu „Amilolīdu veidošanās mehānismu molekulārā modelēšana”.

Lasīt vairāk »

Atkarību veidošanās risks jauniešu vidū: Baltijas un Ziemeļvalstu salīdzinoša analīze

Preču un iespēju pieejamība mūsdienu demokrātiskajā sabiedrībā ir ieguvums, taču tikpat ātri tas var radīt psiholoģisku stāvokli, kad organisms bez konkrētās devas vai darbības nespēj iztikt. Atkarību mazināšana, kā pētniecības temats savu aktualitāti nezaudē, jo, tā saucamo, upuru skaits turpina pieaugt. Lai izpētītu atkarību veidošanās ietekmējošos faktorus un veiktu to salīdzinošo analīzi Baltijas un Eiropas valstu kontekstā, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts (LU FSI) saņēma Eiropas Ekonomiskās Zonas līdzfinansējumu projekta „Atkarību veidošanās risks jauniešu vidū: Baltijas un Ziemeļvalstu salīdzinoša analīze” realizēšanai.

Lasīt vairāk »