Noslēdzas Latvijas – Šveices sadarbības programma augstākajā izglītībā un zinātnē

21.09.2015

Šogad noslēdzas četrus gadus īstenotā Latvijas - Šveices sadarbības programma augstākajā izglītībā un zinātnē, kas 27 doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem sniegusi iespēju veikt pētījumus Šveicē, savukārt augstskolām un zinātniskajām institūcijām – īstenot 92 projektus, daloties pieredzē un rīkojot Šveices pētnieku lekcijas Latvijā. 

Lai izvērtētu programmas sasniegumus un diskutētu par sadarbības perspektīvām nākotnē, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) trešdien, 23. septembrī, rīko programmas noslēguma pasākumu.

“Latvijas - Šveices sadarbības programma sniegusi iespēju Šveices pētniekiem dalīties vērtīgā pieredzē ar Latvijas akadēmiskās un zinātniskās vides pārstāvjiem. Daudzveidīgie sadarbības programmas pasākumi, kuru vidū bijuši gan semināri, lekcijas un praktiskie pētījumi, gan mēģinājumi un koncerti, sasnieguši plašu auditoriju - tajos piedalījušies gan studenti, doktoranti, pētnieki, augstskolu docētāji un rezidenti, gan skolēni, skolotāji un pat uzņēmēji. Nozīmīgs bijis arī Šveices stipendiju fonda atbalsts mūsu doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem, ļaujot izstrādāt augstas kvalitātes pētījumus Šveices zinātniskajās institūcijās,” atzīst VIAA direktore Dita Traidās. 

Laikā no 2012. gada trīspadsmit Latvijas augstākās izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas programmas aktivitātē “Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” organizējušas lekcijas, meistarklases, zinātniskās pieredzes apmaiņu, kā arī konferences, seminārus un citus akadēmiskus un zinātniskus pasākumus ar Šveices pētnieku līdzdalību. Kopumā pieredzē ir dalījušies zinātnieki no 29 Šveices augstākās izglītības iestādēm. Populārākās zinātnes nozares šajos projektos bijušas uzņēmējdarbība un vadībzinības, mūzika, veterinārmedicīna un pedagoģija. Aktīvākās augstskolas Šveices pētnieku aktivitāšu organizēšanā Latvijā bijušas Banku augstskola, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija un Latvijas Lauksaimniecības universitāte. VIAA ar projektu īstenotājiem šajā programmas aktivitātē kopumā noslēgusi līgumus vairāk nekā 170 tūkst. eiro apmērā.

Ar sadarbības programmas otras aktivitātes – “Šveices stipendiju fonds” atbalstu 15 doktoranti un 12 jaunie zinātnieki ir veikuši pētījumus Šveicē. Pētījumi veikti deviņās zinātnes nozarēs, bet visvairāk – inženierzinātnēs, vides zinātnē, jurisprudencē un sociālajās zinātnēs. Uz Šveici visbiežāk devušies Latvijas Universitātes doktoranti un jaunie zinātnieki – kopumā 15. Vairāki pētnieki programmā piedalījušies arī no Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra. Kopējais apstiprināto stipendiju fonds ir gandrīz divi miljoni eiro.

Latvijas - Šveices sadarbības programma ir Šveices finansiālā palīdzība 12 jaunajām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, lai tās tuvinātu savu ekonomisko un sociālo izaugsmi attīstīto ES dalībvalstu līmenim. Latvijā VIAA ir atbildīgā institūcija par programmas īstenošanu augstākajā izglītībā un zinātnē.

Programmas noslēguma pasākums notiks trešdien, 23. septembrī, plkst. 10.00 – 15.00 LNB telpās, Mūkusalas ielā 3. Aicinām medijus piedalīties noslēguma pasākumā!

Infografika par Latvijas – Šveices sadarbības programmas rezultātiem ir pieejama VIAA mājaslapā.