Franču valodas un kultūras kursi Briseles Brīvajā universitātē (ULB)

Briselē pavadītās trīs nedēļas bija pietiekami ilgs laiks, lai no tūrista „izzināt un atklāt kāres” es iegūtu bruxellois (fr. val. briselieša) attieksmi pret pilsētu. Tas bija pietiekami, lai justu studentisku lepnumu par to, ka šobrīd piederu pie studentiem, kas mācās vienā no Eiropas 100 atzītākajām universitātēm.

Kopā mēs bijām vairāk nekā 100 studenti no Eiropas un Tuvo Austrumu valstīm, Ziemeļamerikas, Dienvidamerikas, Ķīnas un Japānas. Mūsu valodas prasmju līmeņi bija ļoti dažādi, tādēļ tikām sadalīti trijās grupās. Darbs bieži tika organizēts grupās, tāpēc novērtēju citu studentu atbalstu un iespēju mācīties vienam no otra.

Pirmās grupas studentiem galvenokārt tika organizētas nodarbības, kas attīstīja valodas pamatprasmes – izrunu, runas un rakstīt prasmi. Mums, otrās grupas studentiem, papildus šīm lekcijām bija arī specializētākas nodarbības – franču valodas gramatika un beļģu literatūras analīze. Trešās grupas studentiem lekcijas lielākoties bija veidotas diskusiju formā, kur pēc profesora prezentācijas sekoja viedokļu apmaiņa par aktuālajiem jautājumiem. 

Lekcijas darba dienās sākās pusdeviņos no rīta un noslēdzās pulksten četros pēcpusdienā. Ļoti vērtīgas bija nodarbības, kurās savas jomas speciālisti, ULB pasniedzēji, stāstīja par Beļģijas politisko situāciju, komiksu nozīmi beļģu kultūrā, beļģu kino attīstību un mūsdienu literatūru. Tika arī organizētas ekskursijas uz modernās mākslas muzeju, Eiropas Parlamentu, kā arī citām Beļģijas pilsētām.

Šobrīd, atskatoties uz to laiku, varu teikt, ka liels ieguvums bija piedalīties lekcijās, kuras vadīja ULB filoloģijas fakultātes mācībspēki. Vairāki no pasniedzējiem, kas paši kādreiz bijuši ULB studenti, pasniedza mums lekcijas auditorijās, kurās paši reiz studējuši, un to darīja ar lepnumu. Arī kultūras pieredzes ziņā šis laiks bija bagātīgs tieši lielās nacionalitāšu daudzveidības dēļ. 

Vēlreiz liels paldies par doto iespēju!