Piedzīvo Baltiju savām acīm

Vidzemes Augstskolas rīkotajā 13. Baltijas Starptautiskajā vasaras skolā (Baltic International Summer School – BISS) pirmo reizi divu nedēļu garumā vienlaikus norisinājās divas programmas, pulcējot kopā 69 studentus no 20 valstīm.

Viena no programmām bija ar Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas finansiālu atbalstu rīkotā Erasmus intensīvā programma „Vides apziņa. Komunikācija. Interpretācija” („Environment Awareness. Communication. Interpretation”), kas pulcēja 40 studentus un 17 pasniedzējus gan no Latvijas, gan ārvalstīm. Savukārt otru programmu „Izzini un piedzīvo Baltijas valstis: dabas, kultūras un SPA tūrisms” („Learn and Experience Baltics: Nature, Culture and SPA Tourism”) Vidzemes Augstskola organizēja sadarbībā ar Tartu Universitātes Pērnavas koledžu. Šajā programmā piedalījās 29 studenti tikai no ārzemēm: Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Čehijas, Gruzijas, Honkongas, Kazahstānas, Kipras, Meksikas, Polijas, Slovēnijas un Ukrainas.

Pirms Baltijas Starptautiskās vasaras skolas studentiem no 25. līdz 28. jūlijam Vidzemes Augstskola rīkoja jau otro vidusskolēnu vasaras skolu „Misija: Iznīcināt latvāņus 2” jeb „Izzini iespējas, ko sniedz ģeotelpiskās tehnoloģijas”.

Zem viena zīmola vairākas programmas

Vineta Kriviņa, projekta vadītāja:
Pirmā Baltijas Starptautiskā vasaras skola notika 1999. gadā. Daudziem tās dalībniekiem vasaras skolā gūtā pieredze pāraugusi dziļā interesē par Latviju un Baltijas valstīm. Pirmos septiņus gadus vasaras skola bija orientēta uz vispārēju ārvalstu studentu izglītošanu par Baltijas jautājumiem - ekonomiku, vēsturi, kultūru, politiku, valodu un citiem aspektiem, tā pildot sava veida vēstneša misiju un stāstot ārvalstniekiem par Baltiju. 2006. gadā vasaras skolu pirmo reizi veidoja vairāk specializētu, studiju tēmu lokā iekļaujot biznesa sfēras aktualitātes un rodot iespēju ar tām iepazīties arī Latvijas studentiem.

Mūsu uzstādījums ir veidot vasaras skolu arvien plašāku, nepalielinot studentu skaitu vienas programmas ietvaros, bet gan piedāvāt plašāku apskatāmo tēmu loku. Tādēļ 2010. gadā zem Baltijas Starptautiskās vasaras skolas zīmola pirmo reizi īstenojām divas programmas. Viena no tām – programma „Kultūru līdzības un dažādības Austrumeiropā un Vidusjūras reģionā”, kuru līdzfinansēja arī LR Izglītības un zinātnes ministrija – norisinājās maijā, savukārt Erasmus intensīvās programmas ietvaros programma „Vides apziņa. Komunikācija. Interpretācija.” notika augustā. Ņemot vērā pagājušā gada pieredzi, nolēmām abas programmas rīkot vienlaikus, lai lietderīgi izmantotu resursus un par atvēlēto finansējumu abu programmu dalībniekiem varētu piedāvāt pēc iespējas plašāku aktivitāšu klāstu.

Katra no BISS programmām saturiski bija atšķirīga, tādēļ studenti mācību laikā darbojās atsevišķi, savukārt atklāšanas un noslēguma pasākums, kā arī daļa lekciju, braucienu un sociālo aktivitāšu viņiem bija kopīgas. Viena Baltijas Starptautiskās vasaras skolas komanda rūpējās par visām sociālajām aktivitātēm, rīkojot International food evening, Global dance night, ekskursijas un citus pasākumus. Programmas „Izzini un piedzīvo Baltijas valstis: dabas, kultūras un SPA tūrisms” dalībnieki pusi laika pavadīja Igaunijā, kur mūsu sadarbības partneri Pērnavas koledžā arī rīkoja savas sociālās aktivitātes.

Programmā „Izzini un piedzīvo Baltijas valstis: dabas, kultūras un SPA tūrisms” Vidzemes Augstskolā un Pērnavas koledžā lekcijas vadīja tikai vietējie Latvijas un Igaunijas pasniedzēji, tomēr programmā „Vides apziņa. Komunikācija. Interpretācija” bija pasaistīti arī ārzemju lektori, kurus sociālo aktivitāšu laikā bija iespēja sastapt visiem studentiem, tādējādi gūstot jaunu starptautisku pieredzi.

Sadarbojas divas augstskolas

Šī gada vasaras skola ir zīmīga ar to, ka pirmo reizi to rīkojām ciešā sadarbībā ar Tartu Universitātes Pērnavas koledžu. Tādējādi mēs varējām studentiem nodrošināt plašāku ieskatu ne tikai Latvijas dabas un kultūras tūrisma jomā, bet arī Igaunijas tūrisma un SPA industrijā, akcentējot vasaras skolas programmas Baltijas dimensiju.

Programmas ietvaros vienu nedēļu ārvalstu studenti pavadīja Latvijā, bet otru – Igaunijā. Programmas norisi Latvijā no 31.jūlija līdz 4.augustam un no 11. līdz 13.augustam nodrošināja Vidzemes Augstskola. Tās laikā uzsvars bija likts uz dabas un kultūras tūrismu. Pēc ievadlekcijām studenti piedalījās izzinošā orientēšanās spēlē „WHERE AM I?” Valmieras pilsētā. Nākamajās dienās abu vasaras skolas programmu pārstāvjiem notika kopīgs brauciens uz Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu un iepazīšanās ar Gaujas Nacionālo parku. Studenti noklausījās arī lekcijas par Baltijas dabas tūrisma industrijas ilgtspējīga biznesa piemēriem un par kultūras tūrismu Baltijā, kā arī apguva latviešu valodas pamatus.

No 4. līdz 10. augustam par dalībnieku aktivitātēm Igaunijā rūpējās Tartu Universitātes Pērnavas koledža. Programmas ietvaros studentiem bija iespēja gan noklausīties lekcijas par Baltijas dabas, kultūras un SPA tūrismu, gan doties mācību ekskursijās uz Pērnavas SPA viesnīcām un akvaparku, gan arī iepazīt Pērnavas kultūras un izklaides dzīvi. Studenti guva nelielu ieskatu igauņu valodas pamatos. Kultūras un dabas tūrisma programmas ietvaros notika brauciens uz Kihnu salu, kā arī ekskursija Soomaa Nacionālajā parkā, kuras laikā studenti apmeklēja purvu, piekrastes ciemus un iepazina seno laivu (haabjas) būvēšanas tehnoloģiju. Igauņu partneri rūpējās arī par sociālo programmu, sarīkojot International food evening, kā arī citas aktivitātes.

Pēc atgriešanās Latvijā notika lekcijas, kuras vadīja divu tūrisma nozares uzņēmumu — „VIA Hansa” un „Eži” — pārstāvji. Noslēdzošā lekcija par vides apziņu, komunikāciju abām vasaras skolas programmām bija kopīga, pēc kuras sekoja gala ziņojumu rakstīšana par Baltijas tūrisma produktu un studentu prezentācijas. Viens no gala ziņojuma uzdevumiem bija uzrakstīt tūrisma veiksmes stāstus par Vidzemi, kurus publicēja mūsu sadarbības partneris Vidzemes plānošanas reģions savā mājas lapā. Noslēgumā dalībnieki saņēma sertifikātus, un iegūtie 6 ECTS kredītpunkti tiek atzīti visās Eiropas Savienības augstskolās. Pirmo reizi Vidzemes Augstskola izsniedza sertifikātu ar Pērnavas koledžu par kopīgi īstenotu nelielu studiju programmu, kas liecina par abu augstskolu ciešo sadarbību.

Vasaras skolas aktivitāšu dokumentēšanā aktīvi izmantojām foto un video tehniku. ViA mediju un žurnālistikas studenti profesionāļu vadībā veidoja videofilmu un nelielus sižetus, kas aplūkojami internetā, vasaras skolas „Facebook” profilā. Turpat atrodama plaša fotogalerija. Informācija par vasaras skolu pieejama arī oficiālajā mājas lapā http://biss.va.lv/.

Stipendijas – būtisks atbalsts vasaras skolas norisei

BISS programma „Izzini un piedzīvo Baltijas valstis: dabas, kultūras un SPA tūrisms” finansējums sastāvēja no vairākiem avotiem, jo šī ir atvērta programma, kurai var pieteikties studenti no visas pasaules, atšķirībā no Erasmus finansētās vasaras skolas programmas. Valsts izglītības zinātnes ministrija piešķīra desmit Latvijas valsts finansētās stipendijas - 500 latus katram studentam, kas nosedza lielāko daļu dalības maksas, kas bija 880 eiro. Latvijas valsts stipendijas bija būtisks atbalsts vasaras skolas norisei, jo pretējā gadījumā trešdaļai dalībnieku būtu pilnībā jāsedz dalības maksa, ko lielākā daļa studentu nevar atļauties. Vēl desmit studenti ieguva finansējumu projekta ietvaros, kuru īstenoja Pērnavas koledža, bet pārējie studenti paši sedza dalības maksu vai arī to apmaksāja viņu pārstāvētās augstskolas.

Latvijas valsts stipendijas pretendentu atlasi veica Valsts izglītības attīstības aģentūra, kura pirms tam bija izziņojusi stipendiju konkursu, bet pārējo studentu piesaistīšanu Vidzemes Augstskola veica kopā ar Pērnavas koledžu. Šim nolūkam aktīvi izmantojām dažādus sociālos tīklus („Twitter”, „YouTube”, „Facebook”) un augstskolu mājas lapas internetā. Daudzi studenti mērķtiecīgi meklē finansējumu, lai piedalītos vasaras skolās, kas dod iespēju apvienot izglītību un, protams, izklaidi, ko sniedz iespēja iepazīt un būt kopā ar cilvēkiem no dažādām kultūrām.

Nākamgad sadarbībā ar Pērnavas koledžu plānojam īstenot līdzīgu vasaras skolas programmu, savukārt pēc diviem gadiem izstrādāsim pilnīgi jaunu programmu, kas aptvers citas studiju jomas, iespējams, arī informācijas tehnoloģijas u.c. Lai akcentētu Baltijas dimensiju, nākamgad esam iecerējuši vasaras skolas darbā iesaistīt lietuviešu vieslektorus.

Nākotnē zem Baltijas Starptautiskajās vasaras skolas zīmola varētu īstenot arvien vairāk programmas – gan Erasmus intensīvās programmas ietvaros, gan izmantojot Latvijas valsts stipendijas un citus finansējuma avotus, lai varētu piesaistīt plašāku dalībnieku loku no visas pasaules.

Dalībnieku iespaidi

Slavica Naric no Slovēnijas:
Piedalīties vasaras skolā Baltijā bija pareiza izvēle. Šī bija mana pirmā vasara skola un esmu apmierināta, ka pievienojos šai daudznacionālajai grupai. Šeit es satiku interesantus cilvēkus un uzzināju daudz jauna par viņu kultūru. Vasaras skolas programma nebija pārāk grūta, tomēr tā sniedza noderīgas zināšanas. Īpaši man patika ekskursijas, kas sniedza labu ieskatu Baltijas dabā un kultūrā. Pēc šī lieliski pavadītā laika ir grūti šķirties no visiem brīnišķīgajiem cilvēkiem, bet es zinu, ka mēs kādreiz vēl satiksimies.

Ramon Correa no Meksikas:
Šīs divas nedēļas bija fantastiskas. Man bieži jautā, vai tiešām es ierados no tālās Meksikas tikai, lai piedalītos vasaras skolā. Mana atbilde ir vienkārša – Baltijas valstīm ir maģisks vilinājums, tādēļ esmu šeit un noteikti atgriezīšos nākotnē. Pavadīt divas nedēļas šajās jaukajās zemēs kopā ar cilvēkiem no visas pasaules bija neaizmirstama pieredze, ko atcerēšos visu mūžu. Paldies BISS 2011!

Emmanouil Paterianakis no Grieķijas:
Pirmkārt, paldies par viesmīlību! Gan latvieši, gan igauņi bija ļoti laipni un izpalīdzīgi. Vasaras skolā es izbaudīju multikulturālo vidi – bija interesanti pavadīt laiku ar cilvēkiem no dažādām pasaules vietām. Es iemācījos arī daudz jauna par Baltijas dabu un kultūru. Es vienmēr atcerēšos šīs divas nedēļas.

Zarina Aidarbekova no Kazahstānas:
Esmu patiešām laimīga būt šeit. Šis bija brīnišķīgs laiks, par ko pateicos mūsu skolotājiem. Vienas no manām mīļākajām nodarbībām bija latviešu valoda stundas. Es ceru, ka šis nebija mans pēdējais ceļojums uz Latviju un Igauniju! BISS būs vienmēr manā sirdī!