Aicinām pieteikties uz Igaunijas Republikas valdības stipendijām

16.02.2010

Igaunijas Republikas Izglītības un pētniecības ministrija piedāvā stipendijas studijām vai pētniecības darbu veikšanai Igaunijas augstskolās un dalībai vasaras kursos.

2010./2011.akadēmiskajā gadā tiek piedāvātas šādas stipendijas:

1. Stipendijas bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras studentiem.
    Stipendijas apjoms ir  1200 EEK mēnesī. Stipendija sedz mācību maksu un maksu par naktsmītni studentu viesnīcā.

2. Stipendijas augstskolu mācībspēkiem un zinātniekiem.
    Stipendiju apjoms:

 • īslaicīgām vizītēm (līdz 21 dienai) stipendijas apjoms  350 EEK dienā
 • vizītēm no 1 1īdz 10 mēnešiem – stipendijas apjoms 1200 EEK mēnesī.

 3. Trīs stipendijas dalībai igauņu valodas un kultūras vasaras kursos Tartu universitātē un Tallinas Universitātē. Stipendija sedz mācību maksu, tāpat kursu dalībnieks saņem     rokasnaudu (100 EEK dienā) un naudu naktsmītnes apmaksāšanai (250 EEK dienā).

Tartu Universitātes vasaras kursi notiek no 2010. gada 19. līdz 30. jūlijam un no 2. līdz 13.augustam. (Vairāk informācijas: http://www.isu.ut.ee ).

Tallinas Universitātes vasaras kursi notiek no 2010. gada 12. līdz 30. jūlijam. (Vairāk informācijas: http://summerschool.tlu.ee).


Iesniedzamie dokumenti studijām un pētniecības darbu veikšanai:

 • aizpildīta pieteikuma veidlapa (atrodama: www.smartestonia.ee/index.php?page=348&)
 • Curriculum Vitae un motivācijas vēstule;
 • 1 ieteikuma vēstule;
 • izziņa vai vēstule, kas apliecina, ka dokumentu iesniedzējs pašlaik ir students vai augstskolas pasniedzējs, vai pētnieks;
 • detalizēts studiju/pētniecības plāns;
 • bakalaura un maģistra diplomu kopijas ar pielikumiem. Visas kopijas un tulkojumi jāapstiprina savas augstskolas Ārējo sakaru daļā. Tie, kuriem diploma vēl nav, iesniedz atzīmju izrakstu;
 • vēstule no izvēlētās Igaunijas augstskolas, kas apstiprina, ka tā ir gatava uzņemt Latvijas studentu, pasniedzēju vai pētnieku.

Iesniedzamie dokumenti uz vasaras kursiem:

 • aizpildīta pamatveidlapa un vasaras kursu organizētājaugstskolas veidlapa (atrodamas www.smartestonia.ee/index.php?page=348&);
 • Curriculum Vitae un motivācijas vēstule;
 • 1 ieteikuma vēstule (no augstskolas pasniedzēja vai darba devēja);
 • izziņa vai vēstule, kas apliecina, ka dokumentu iesniedzējs pašlaik ir students, augstskolas pasniedzējs vai pētnieks;
 • neapstiprinātas diploma pielikuma kopijas.

Dokumentu iesniegšana:

 • Dokumenti jāiesniedz 3 eksemplāros Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050;
 • Dokumentiem jābūt rakstītiem vai tulkotiem angļu valodā;
 • Lūdzam iesniedzamos dokumentus sakārtot iepriekšminētajā secībā;

Pieteikšanās termiņš – 2010.gada 14.aprīlis.

Vairāk informācijas: www.smartestonia.ee/index.php?page=348&

Papildu informāciju var saņemt pa tālr.67559502, 29530226 un e-pasta adresi: aija.jakovica@viaa.gov.lv

Stipendijas izsludinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas, Igaunijas Republikas Izglītības un pētniecības ministrijas un Lietuvas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas līgumu par studentu, pētnieku un mācībspēku apmaiņu.