Iespēja iegūt stipendijas lietuviešu valodas studijām, pētniecībai un vasaras kursiem

17.02.2010

Lietuvas Republikas Izglītības apmaiņas atbalsta fonds piedāvā stipendijas studijām, pētniecības darbu izstrādei Lietuvas augstākās izglītības iestādēs un iespēju piedalīties lietuviešu valodas un kultūras vasaras kursos.

2010./2011.akadēmiskajā gadā iespējams iegūt šādas stipendijas:

1. Stipendijas bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras studentiem, ieskaitot lietuviešu valodas (baltu valodu) studijas. Vienas stipendijas ilgums 5–10 mēneši. Stipendija sedz studiju maksu un naktsmītni studentu viesnīcā;
2. Stipendijas augstskolu mācībspēkiem un pētniekiem, ieskaitot lietuviešu valodas (baltu valodu) studijas. Kopējais stipendiju ilgums – 9 mēneši, stipendija sedz naktsmītni studentu vai darbinieku viesnīcā;
3. Trīs stipendijas dalībai lietuviešu valodas un kultūras vasaras kursos.
Stipendija sedz mācību maksu:

 • bakalaura un maģistrantūras studentiem stipendijas apjoms ir 1950 Lt (apm. 565 EUR);
 • mācībspēkiem un pētniekiem – 3250 Lt (apm. 941 EUR).

Naktsmītnes valodas un kultūras vasaras kursu dalībniekiem netiek apmaksātas.

Valodas un kultūras vasaras kursi notiek trijās Lietuvas augstskolās:

Pirmajā un otrajā punktā minētais attiecas arī uz Lietuvas īpašo piedāvājumu – Lietuviešu valodas (Baltu valodu) studijām.

Iesniedzamie dokumenti, kas paredzēti stipendiju iegūšanai studijām vai pētniecības darbu izstrādei

 • aizpildīta studijām/pētniecībai paredzētā pieteikuma veidlapa (atrodama: www.smpf.lt/index.php?id=3299)
 • izziņa, kas apliecina, ka stipendijas pretendents studē vai strādā Latvijas augstskolā vai augstskolas pētniecības institūtā;
 • augstskolas Ārējo sakaru daļā apstiprinātas bakalaura un/vai maģistra diplomu kopijas ar pielikumu vai atzīmju izrakstu (bakalaura līmeņa studentiem);
 • publikāciju saraksts (mācībspēkiem un pētniekiem);
 • 2 pasniedzēju ieteikuma vēstules (ne vecākas par 6 mēnešiem);
 • Curriculum Vitae un motivācijas vēstule;
 • vēstule no Lietuvas augstākās izglītības iestādes, kas apstiprina savu gatavību uzņemt Latvijas studentu, ja viņam tiek piešķirta Lietuvas valdības stipendija;
 • detalizēts studiju/pētniecības plāns;
 • sertifikāts, kas apliecina lietuviešu valodas vai tās svešvalodas zināšanas, kurā notiks mācības vai tiks izstrādāts pētniecības darbs;
 • pases kopija.

Iesniedzamie dokumenti, kas paredzēti vasaras kursu stipendiju iegūšanai:

 • aizpildīta vasaras kursiem paredzētā pieteikuma veidlapa  – atrodama: www.smpf.lt/index.php?id=3299);
 • izziņa, kas apliecina, ka stipendijas pretendents studē vai strādā Latvijas augstskolā vai augstskolas pētniecības institūtā;
 • augstskolas Ārējo sakaru daļā apstiprinātas bakalaura un/vai maģistra diplomu kopijas ar pielikumu vai atzīmju izrakstu (bakalaura līmeņa studentiem);
 • publikāciju saraksts (mācībspēkiem un pētniekiem);
 • 2 pasniedzēju ieteikuma vēstules (ne vecākas par 6 mēnešiem);
 • Curriculum Vitae un motivācijas vēstule;
 • sertifikāts, kas apliecina lietuviešu valodas vai kādas citas svešvalodas zināšanas;
 • pases kopija.

Dokumentu iesniegšana:

 • Dokumenti jāiesniedz 3 eksemplāros Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050;
 • Lūdzam iesniedzamos dokumentus sakārtot iepriekšminētajā secībā;
 • Dokumentiem jābūt rakstītiem angļu vai lietuviešu valodā.

Pieteikšanās termiņš studijām – 2010.gada 15.aprīlis, vasaras kursiem – 18. marts.

Papildu informācija - tālr.67559502, 29530226,  e-pasts: aija.jakovica@viaa.gov.lv

Šīs stipendijas izsludinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas, Igaunijas Republikas Izglītības un pētniecības ministrijas un Lietuvas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas līgumu par studentu, pētnieku un mācībspēku apmaiņu.