Itālijas valdības piedāvā stipendijas 2010./2011. akadēmiskajam gadam

25.02.2010

Saskaņā ar “Latvijas Republikas valdības un Itālijas Republikas valdības līgumu par sadarbību kultūrā, zinātnē un tehnoloģijā” Itālijas Republikas valdība piedāvā stipendijas, kopā 48 mēnešus, 2010./2011.akadēmiskajam gadam (laika posmā no 2010.gada 1.oktobra līdz 2011.gada 30.septembrim; doktorantūras un maģistrantūras studijas iespējams pagarināt līdz 2012.gada 31.martam). Stipendija tiek piešķirta uz 3, 6, 9 vai 12 mēnešiem, izņemot īsos (1, 2 vai 3 mēnešu) itāliešu valodas un kultūras kursus.

Kandidāti var pieteikties stipendijai valodas kursiem; atsevišķiem augstskolas studiju kursiem; studijām padziļinātai mūzikas un mākslas apguvei; itāliešu valodas un kultūras kursiem itāliešu valodas skolotājiem; doktora, maģistra, specializācijas studijām augstskolās (izņemot medicīnu) un pētniecībai.

 

Papildu informācija par Itālijas valdības stipendiju pieejama Itālijas Ārlietu ministrijas mājas lapā (.doc formāts) .

 

Lai pieteiktos Itālijas valdības stipendijai, kandidātam:

 

1) jāaizpilda elektroniskā pieteikuma veidlapa Itālijas Ārlietu ministrijas mājas lapā: http://borseonline.esteri.it/borseonline/it/index.asp;
2) elektroniski (uz e-pasta adresi: ambitalia.riga@esteri.it) Itālijas vēstniecībai Latvijā jānosūta šādi dokumenti:

  • CV;
  • 2 augstskolas pasniedzēju rakstītas ieteikuma vēstules;
  • motivācijas vēstule (ietverot informāciju, kā nākotnē plāno izmantot iegūtās zināšanas);
  • apstiprinātas izglītības diplomu un to pielikumu kopijas. Ja kandidāts pašlaik studē, tad apstiprināts atzīmju izraksts;
  • uzņēmējas institūcijas apstiprinājuma vēstule par uzņemšanu (ja tāda nepieciešama).

Elektroniski pieteikuma veidlapa jāaizpilda līdz 2010.gada 31.martam.

Dokumenti Itālijas vēstniecībā jāiesniedz līdz 2010.gada 12.aprīlim.

 

Kopīgā stipendiju vērtēšanas komisija iesniegtos pieteikumus izvērtēs 2010.gada aprīlī.

 

Papildu informāciju iespējams iegūt:

  • Itālijas vēstniecībā Latvijā (ambitalia.riga@esteri.it), tālr.: 67216069, 67211507;
  • Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Ģermānistikas un romanistikas nodaļā: Rīgā, Visvalža ielā 4a, 402.telpā (consolare1.riga@esteri.it).