Beļģijas franču kopiena un Valonijas reģions piedāvā stipendijas

26.02.2010

Beļģijas franču kopiena un Valonijas reģions aicina pieteikties uz divu veidu stipendijām doktorantūras studentiem un pēcdoktorantūras pētniekiem.

Ir iespējams pieteikties šādām studijām:

  • vismaz 1 gadu ilgas stipendijas (tās iespējams pagarināt līdz pat 3 gadiem);
  • īslaicīgas (1–3 mēneši) stipendijas pētniecībai.

Priekšroka šādu jomu pārstāvjiem:

  • transports un loģistika;
  • mašīnzinības;
  • zinātnes par dzīvību;
  • agrorūpniecība;
  • aviācija.

Beļģijas franču kopienas un Valonijas reģiona augstskolu saraksts atrodams interneta mājas lapā: http://www.studyinbelgium.be/start.php?lang=en&rub=8

Vairāk informācijas un pieteikuma veidlapas atrodamas interneta mājas lapā: http://www.wbi.be/cgi/bin3/render.cgi?id=0132992_article&userid=&lang=ln3

Pieteikumi jānosūta uz šādu adresi:
Wallonie-Bruxelles International (WBI)
Service des bourses d`excellence
2, Place Sainctelette
1080 Brussels
Belgium

Pieteikšanās termiņi:

  • gadu ilgajām stipendijām: 2010. gada 1. marts, lai studētu 2010./2011. akadēmiskajā gadā;,
  • īslaicīgajām stipendijām – 2010. gada 1. maijs, ja pētniecība plānota laikā no 2010. gada oktobra līdz 2011. gada janvārim.

Papildu informācija saņemama Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, e-pasta adrese: nora.vildzjuna@viaa.gov.lv, tālrunis: 67814331.
Minētās stipendijas tiek piedāvātas, pamatojoties uz „Sadarbības līguma, kas noslēgts starp Valonijas reģionu un Valonijas-Briseles franču kopienu, no vienas puses, un Latvijas Republikas valdību, no otras puses, pastāvīgās apvienotās komitejas 2. sesijas protokolu 2008.–2010. gadam”.