Iespēja pieteikties Šveices valdības izcilības stipendijai

29.08.2016

Latvijas pētnieki un doktorantūras studenti, un mākslas augstskolu studenti ar iegūtu bakalaura grādu var iesniegt dokumentus, lai piedalītos starptautiskā stipendiju konkursā un iegūtu Šveices valdības izcilības stipendijas.

Stipendijas tiks piešķirtas pētniecībai vai mākslas un mūzikas maģistra studijām Šveices augstskolās 2017./2018. akadēmiskajā gadā.

Stipendijas apmērs: CHF 1 920 mēnesī (pēcdoktorantūras pētniekiem - CHF 3 500 mēnesī). Pieteikšanās brīdī kandidātiem, izņemot tos, kuri piesakās uz pēcdoktorantūras stipendiju, jābūt jaunākiem par 35 gadiem. 

Stipendiju veidi:

  • pēcdoktorantūras stipendijas – jaunajiem zinātniekiem ar doktora grādu (grāds iegūts ne senāk kā pirms 5 gadiem, ilgums – 12 mēneši);
  • pētniecības stipendijas – doktorantūras studentiem, jaunajiem mediķiem (medicīnas pamatstudijas pabeigtas, maks. ilgums 12 mēneši, pagarināt nevar);
  • doktora studiju stipendijas (stipendija tiek piešķirta uz vienu gadu, to iespējams pagarināt līdz 3 gadiem);
  • maģistrantūras vai pētniecības stipendijas tikai mākslas un mūzikas studentiem (bakalaura grāds iegūts ne senāk kā pirms 3 gadiem, stipendiju piešķir maģistra studiju programmas laikam, ko rēķina, ņemot vērā iegūstamos kredītpunktus).

 

Pieteikšanās nosacījumi, iesniedzamo dokumentu saraksts un vērtēšanas kritēriji:

 

Izpildot stipendijas piedāvātāju norādījumus, visas nepieciešamās pieteikuma veidlapas tiks nosūtītas katram kandidātam elektroniski. Ja esat izlasījuši interneta vietnē publicēto informāciju un atbilstat visām prasībām, lūgums rakstīt uz e-pasta adresi: aija.jakovica@viaa.gov.lv, sniedzot īsu informāciju par sevi (uz kuru stipendiju plānojat pieteikties, Jūsu pašreizējais statuss), un veidlapas Jums tajā pašā dienā tiks nosūtītas.

Kandidātiem jāiesniedz pilnīgi visi prasītie dokumenti un tie jāsakārto prasītajā secībā. Pats svarīgākais dokuments ir ielūguma vēstule no Šveices augstskolas profesora, kurā viņš uzņemas vadīt stipendiāta pētniecisko darbu vai doktora disertācijas izstrādi.

Dokumentus četros eksemplāros līdz 2016. gada 15. novembrim (plkst. 17:00) jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Vaļņu ielā 1, Rīgā. Papildu informācija pa tālruni 67814331.