Iespēja pieteikties Fulbraita-Šūmana stipendijām

16.10.2017

Līdz 2017. gada 1. decembrim Latvijas pilsoņi var pieteikties Fulbraita-Šūmana stipendijām 2018./2019. mācību gadam, lai veicinātu labāku izpratni par Eiropas Savienību (ES) un zināšanas par ASV un ES attiecībām. Stipendijas finansē Amerikas Savienoto Valstu (ASV) Valsts departaments un Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts.

Kas ir Fulbraita-Šūmana programma?

Fulbraita-Šūmana programma piešķir stipendijas ASV un ES dalībvalstu pilsoņiem, lai veicinātu labāku izpratni par ES un ASV un ES attiecībām. Fulbraita-Šūmana programmu pārrauga ASV, Beļģijas un Luksemburgas Izglītības apmaiņas komisija.

Fulbraita-Šūmana programmā var pieteikties kādai no trīs stipendijām:

1. Stipendijas pētniecībai vai mācībām universitātē 

Stipendijas piešķir ASV un ES pilsoņiem, lai pētītu vai lasītu lekcijas par ES, ES politiku, ASV un ES starpatlantisko sadarbību. Projektu pieteikumiem jābūt saistītiem ar salīdzinošajām perspektīvām jautājumos, kas interesē abas puses (vai nu transatlantiskās vai ar atsauci uz ES politiku).

- Stipendijas studentiem (bez doktora grāda)

Līdz deviņiem mēnešiem. Tiks pieņemti arī pieteikumi pirmsdoktorantūras studijām ar minimālo laiku – seši mēneši.

- Stipendijas pētniekiem un pasniedzējiem (ar doktora grādu vai ar 5+ gadi profesionālo pieredzi)

Minimālais laiks trīs mēneši, maksimālais – deviņi. Priekšroka tiks dota projektiem, kuri ilgs četrus mēnešus.

Iesniegtie projekti var būt veltīti tādām tēmām* kā iekšējā un ārējā drošība, miera uzturēšana, ES un NATO, tieslietas un iekšlietas, finanšu joma, tirdzniecība, cilvēktiesības, lauksaimniecības un vides politika, enerģija, patvēruma meklēšana, cilvēktirdzniecība, attīstība, ES paplašināšanās un starptautiskās izglītības administrēšana.

* tēmu sarakstam ir vairāk ieteikuma raksturs, un tas nav izsmeļošs.

 Uzmanību! Pētniecības jomām ir jāattiecas uz ES kompetenci, nevis vienkārši Eiropu vai tās atsevišķām valstīm.

2. Stipendija inovācijām

Pieteikties var jebkuras jomas speciālisti ar uzsvaru uz inovācijām, 2017./2018. mācību gadā uzsvars tika likts uz datu aizsardzību.

3. Stipendijas starptautiskās izglītības speciālistiem

Stipendijas pieejamas profesionāļiem starptautiskajā izglītības administrēšanā no Eiropas vai ASV universitātēm, lai pētītu starptautiskās augstākās izglītības pārvaldi, no kuras ieguvējas būtu abas institūcijas. Kandidāti paši ir atbildīgi par uzņēmējiestādes atrašanu, un tiem nav nepieciešams doktora grāds. Stipendijas izmantošanas īsākais laiks ir divi mēneši, bet garākais – četri.

Paredzēta, lai strādātu līdzīgos birojos ASV. Minimālais laiks trīs mēneši, maksimālais – deviņi.

Pieteikumus stipendijām var iesniegt līdz 2017. gada 1. decembrim  (plkst. 12.00 pēc Briseles laika).

Papildu informācija:

 

Ja Jums ir jautājumi par programmu, lūdzu sazinieties ar:

ASV, Beļģijas un Luksemburgas Izglītības apmaiņas komisiju
Boulevard de l’Empereur, 4, Keizerslaan
B-1000 Brussels;
Tālrunis: +32 0 2519 5772;
E-mail: adviser@fulbright.be