Izsludināta pieteikšanās Šveices valdības izcilības stipendijai

28.08.2018

Līdz 2018. gada 15. novembrim Latvijas jaunie zinātnieki un doktorantūras studenti, un mākslas augstskolu studenti ar iegūtu bakalaura grādu var iesniegt dokumentus, lai piedalītos starptautiskā stipendiju konkursā un iegūtu Šveices valdības izcilības stipendijas.

Kandidāti var saņemt stipendiju pētniecībai, doktora studijām vai mākslas un mūzikas maģistra studijām Šveices augstskolās 2019./2020. akadēmiskajā gadā (sākot ar 2019. gada 1. septembri). Stipendijas apmērs ir CHF 1 920 (~1 683 €) mēnesī, savukārt pēcdoktorantūras pētniekiem – CHF 3 500 (~3 068 €) mēnesī. 

Stipendiju veidi:

    • pēcdoktorantūras stipendijas (12 mēneši) – jaunajiem zinātniekiem ar doktora grādu (grāds iegūts pēc 2015. gada 31. decembra un pirms 2019. gada 31. augusta, jābūt Šveices universitātes apstiprinājumam, ka tā šo grādu atzīst;
    • pētniecības stipendijas (12 mēneši) – doktorantūras studentiem, jaunajiem mediķiem, var pieteikties kandidāti ar maģistra grādu vai ekvivalentu izglītību, kas dzimuši pēc 1983.gada 31.decembra;
    • doktora studiju stipendijas (no 12 līdz 36 mēnešiem) – var pieteikties kandidāti ar maģistra grādu vai ekvivalentu izglītību, kas dzimuši pēc 1983.gada 31.decembra;
    • maģistrantūras vai pētniecības stipendijas tikai mākslas un mūzikas studentiem (no 12 mēnešiem līdz 21 mēnesim) – var pieteikties kandidāti, kuri dzimuši pēc 1983.gada 31.decembra un kuriem kopš bakalaura grāda iegūšanas nav pagājuši vairāk kā trīs gadi.

Ar pieteikšanās nosacījumiem, iesniedzamo dokumentu sarakstu un vērtēšanas kritērijiem ir iespējams iepazīties:

Ievērojot stipendijas sniedzēja norādījumus, visas nepieciešamās pieteikuma veidlapas tiks nosūtītas katram kandidātam elektroniski. Ja esat izlasījuši interneta vietnē publicēto informāciju un atbilstat visām prasībām, lūgums rakstīt uz e-pasta adresi: aija.jakovica@viaa.gov.lv, sniedzot īsu informāciju par sevi (uz kuru stipendiju plānojat pieteikties, Jūsu pašreizējais statuss), un veidlapas Jums tajā pašā dienā tiks nosūtītas.

Kandidātiem jāiesniedz pilnīgi visi prasītie dokumenti un tie jāsakārto prasītajā secībā. Pats svarīgākais dokuments ir ielūguma vēstule no Šveices augstskolas profesora, kurā viņš uzņemas vadīt stipendiāta pētniecības darbu vai doktora disertācijas izstrādi.

Dokumenti trīs eksemplāros (trešais eksemplārs paliek Valsts izglītības attīstības aģentūrā) līdz 2018. gada 15. novembrim (plkst. 17.00) jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Vaļņu ielā 1, Rīgā. 

Papildu informācija:

Aija Jakoviča, 
Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas vecākā speciāliste
E-pasts: aija.jakovica@viaa.gov.lv 
Tālrunis: 67814331