Latvijas studenti un pētnieki aicināti pieteikties Izraēlas valdības stipendijām

14.09.2018

Līdz 2018. gada 30. novembrim Latvijas studenti un pētnieki aicināti pieteikties Izraēlas valdības stipendijām 2019./2020. akadēmiskajam gadam maģistrantūras, doktorantūras, pēcdoktorantūras studijām un pētniecībai vai dalībai modernā ivrita vasaras kursos.

Tiek piedāvātas šādas stipendijas:

   • maģistrantūras, doktorantūras, pēcdoktorantūras studiju stipendija vai pētniecības stipendija, lai studētu vai veiktu pētniecības darbu Izraēlas augstskolās (līdz vienam akadēmiskajam gadam, t.i., astoņiem mēnešiem – no oktobra līdz jūnijam);
   • stipendija dalībai modernā ivrita vasaras kursos (3–4 nedēļas).

Latvijas studenti un pētnieki piedalās kopīgā konkursā ar citu valstu studentiem un pētniekiem.

Prasības kandidātiem:

   • Latvijas Republikas pilsonis;
   • iegūts vismaz bakalaura grāds;
   • labas atzīmes;
   • nepārsniedz 35 gadu vecumu;
   • labas angļu valodas vai ivrita zināšanas;
   • stipendijas kandidātam jāatbilst izvēlētās Izraēlas augstskolas akadēmiskajām prasībām.

Iesniedzamie dokumenti:

   • aizpildīta pieteikuma veidlapa (atrodama Izraēlas Ārlietu ministrijas mājaslapā);
   • studiju vai pētniecības plāns, norādot augstskolu, kurā kandidāts vēlas studēt vai veikt pētniecības darbu;
   • CV;
   • ielūguma vēstule (kopija) no augstskolas Izraēlā, ka tā ir ar mieru uzņemt kandidātu (vasaras kursiem nav nepieciešama), pētniekiem – vēstule (kopija) no Izraēlas augstskolas profesora, kas apliecina, ka viņš uzņemas stipendiāta pētniecības darba vadību;
   • diploma un diploma pielikuma kopija (kopijām jābūt apstiprinātām augstskolas Ārējo sakaru daļā vai pie notāra);
   • vismaz 2 ieteikuma vēstules no augstskolas pasniedzēja vai profesora, kurš ir mācījis kandidātu;
   • 3 fotogrāfijas;
   • medicīnas izziņa (veidlapa atrodama minētajā interneta vietnē).

Dokumentu iesniegšana: dokumenti trīs eksemplāros jāiesniedz Izraēlas vēstniecībā (Sporta ielā 11, Rīgā).

 

Papildu informācija:

Marika Piņķe
Izraēlas vēstniecībā Latvijā
Kultūras nodaļas vadītāja
E-pasts: culture@riga.mfa.gov.ilscholarship@mfa.gov.il.
Tālrunis: +371 67635506