Sākusies pieteikšanās doktorantūras stipendijām prestižajā Eiropas Universitātes institūtā

06.11.2018

Līdz 2019. gada 31. janvārim ir iespēja pieteikties stipendijai doktorantūras studijām Eiropas Universitātes institūtā (EUI) Florencē, Itālijā. Pētniecību doktorantūras studiju līmenī var veikt politikas un sociālo zinātņu, ekonomikas, vēstures un civilizācijas un tiesību zinātņu jomās. Dokumenti iesniedzami EUI mājaslapā.

Pretendentiem jāsagatavo kvalitatīvs pētījuma pieteikums

Studentiem no Latvijas pieejamas līdz divām stipendijām studijām EUI. Kandidātiem jābūt maģistra grādam vai maģistra grāda līmenim pielīdzinātai izglītībai, kā arī angļu valodas zināšanām vismaz C1 līmenī. Ikgadējā stipendijā iekļauta studiju maksa, uzturēšanās, veselības apdrošināšanās izdevumi un vienreizējie ceļa izdevumi. Detalizēta informācija par pieteikšanās nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem, kas nedaudz atšķiras, atkarībā no izvēlētās studiju jomas, pieejama EUI mājaslapā.

Pirms studiju uzsākšanas starp Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) un EUI uzņemto pretendentu tiek noslēgta vienošanās par studijām institūtā. IZM akcentē, ka lielākas iespējas iegūt stipendiju doktorantūras studijām EUI būs tiem pretendentiem, kuri uzrakstījuši kvalitatīvu un EUI izvirzītajām prasībām atbilstošu pētījuma pieteikumu.

Notiks informatīvs pasākums par studiju un pētniecības iespējām EUI

29. novembrī pulksten 15.00 Eiropas Savienības mājā (Aspazijas bulvāris 28, Rīga) Izglītības un zinātnes ministrija organizē informatīvu pasākumu par studiju un pētniecības iespējām EUI. Par doktorantūras studiju pieredzi un par to, kas jāņem vērā, gatavojot kvalitatīvu pētījuma pieteikumu, stāstīs EUI Akadēmiskā servisa direktore Vērle Dekmaina (Veerle Deckmyn), EUI doktoranti no Latvijas, kā arī IZM pārstāvji.

Patlaban EUI studē pieci doktoranti no Latvijas. Politikas un sociālo zinātņu doktora programmas studente Ieva Bloma īpaši uzsver institūta izcilo materiāltehnisko nodrošinājumu, individuālo pieeju katram doktorantam, daudzveidīgo studentu sociālo dzīvi un iespēju veidot kontaktus ar citu pasaules līmeņa universitāšu doktorantiem un profesoriem. “Es nepārspīlēšu sakot, ka ikviens autors, kurš uzrakstījis kaut ko patiesi vērā ņemamu saistībā ar Eiropas Savienības tematiku, ir kādu laiku pavadījis Eiropas Universitātes institūtā kā doktorants, postdoktorants vai viespētnieks,” saka Ieva, piebilstot, ka doktorantūras studijas EUI ir liels ieguvums ne tikai akadēmiskajā ziņā, bet arī personības veidošanā: “Man tā ir bijusi patiesa privilēģija saukt Florenci par savām mājām, un tur pavadītie gadi viennozīmīgi palīdzējuši sasniegt jaunu brieduma pakāpi gan profesionāli, gan cilvēciski".

EUI Politikas un sociālo zinātņu doktora programmas students Edgars Eihmanis akcentē, ka studijas Eiropas Universitātes institūtā Florencē ir privilēģija trīs iemeslu dēļ. “Pirmkārt, tā ir brīnišķīga iespēja mācīties un veikt pētnieciski darbu vadošu profesoru vadībā. Otrkārt, tā ir iespēja līdztekus disertācijas rakstīšanai piedalīties arī citos akadēmiskos projektos – datu vākšanā un apstrādē, grāmatu un citu publikāciju rakstīšanā. Visbeidzot, tā ir lieliska iespēja dzīvot un strādāt starptautiskā akadēmiskā kopienā Toskānas sirdī līdzās simtiem citu doktorantu no visas pasaules.”

EUI piedāvā plašākās doktorantūras programmas sociālajās zinātnēs Eiropā un izcilas pētniecības iespējas. Vairāk nekā 84 procenti no EUI uzņemtajiem studentiem veiksmīgi pabeidz studijas, kas paver lieliskas starptautiskās karjeras iespējas.

EUI 1972.gadā izveidoja sešas Eiropas Kopienas dalībvalstis, lai veicinātu augstākā līmeņa pētniecību jomās, kas ir īpaši nozīmīgas Eiropas attīstībai. 2008.gadā tika piešķirtas pirmās EUI stipendijas Latvijas studentiem. Katru gadu Eiropas Savienības dalībvalstis un citas Eiropas nacionālās institūcijas kopā piešķir ap 150 pētniecības stipendijām doktorantūras studijām EUI.