Atkārtota pieteikšanās Čehijas Republikas pavasara semestra stipendijām

13.09.2010

VIAA atkārtoti aicina pieteikties četru mēnešu ilgām Čehijas Republikas valdības stipendijām 2010./2011.akadēmiskā gada pavasara semestrī.

Stipendijas paredzētas:

  • bakalaura vai maģistra pakāpes studentiem (1 stipendija);
  • doktorantūras studentiem (1 stipendija).

Pieteikšanās nosacījumi, pieteikuma veidlapas un iesniedzamo dokumentu saraksts atrodams Čehijas Republikas Izglītības, jaunatnes un sporta ministrijas mājas lapā: http://www.msmt.cz/international-cooperation-1/scholarships-for-the-academic-year-2011-2012?lang=2

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2010. gada 15. novembris.

Pieteikumi jāatnes vai jānosūta pa pastu uz Valsts izglītības attīstības aģentūru Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050. Tālrunis papildu informācijai – 67814331, 29530226, e-pasta adrese – aija.jakovica@viaa.gov.lv

Stipendijas tiek piedāvātas atkārtoti, jo Latvijas studenti nav izmantojuši visas Latvijai paredzētās stipendijas, kas minētas Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Čehijas Republikas Izglītības, jaunatnes un sporta ministrijas līgumā par sadarbību izglītībā, jaunatnes lietās un sportā 2007.–2010.gadā.