Slovākijas valdība piedāvā stipendijas studijām un pētniecībai

04.09.2019

Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties Slovākijas valdības stipendijām, lai studētu un veiktu pētniecības darbu Slovākijā nākamajā akadēmiskajā gadā.

Šīm stipendijām var pieteikties Latvijas augstskolu:

    • studenti uz 1–2 semestriem maģistra studijām;
    • doktoranti uz 1–10 mēnešiem doktora studijām;
    • pasniedzēji, pētnieki un mākslinieki uz 1–10 mēnešiem, lai lasītu lekcijas, veiktu pētniecības darbu vai radītu mākslas darbus.

Stipendijai jāpiesakās tiešsaistē Slovākijas Akadēmiskās informācijas aģentūras mājaslapā, pievienojot nepieciešamos dokumentus. Uzreiz pēc tam Slovākijas augstskolas ielūguma vēstules oriģināls jānosūta pa pastu Slovākijas Akadēmiskās informācijas aģentūrai (SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1). Iesniedzamo dokumentu saraksts, stipendiju apmērs, iesniegumu vērtēšanas kārtība un cita informācija ir atrodama interneta vietnē

Pieteikšanās termiņi:

    • 2019. gada 31. oktobris (līdz plkst. 16.00 pēc Centrāleiropas laika), lai pieteiktos studijām vai pētījumu veikšanai 2019./2020. akadēmiskā gada vasaras semestrī
    • 2020. gada 30. aprīlis (līdz plkst. 16.00 pēc Centrāleiropas laika), lai pieteiktos studijām vai pētījumu veikšanai nākamajā akadēmiskajā gadā

Papildus informācija pieejama Slovākijas Akadēmiskās informācijas aģentūrā: e-pasts nsp-foreign@saia.sk, tālrunis +421-2-5930-4733. 

Informācija ievietota, pamatojoties uz Slovākijas Akadēmiskās informācijas aģentūras interneta vietnē pieejamo informāciju.