Sākusies pieteikšanās doktorantūras studiju stipendijai Eiropas Universitātes institūtā

27.12.2019

Līdz 2020. gada 31. janvārim ir iespēja pieteikties stipendijai doktorantūras studijām Eiropas Universitātes institūtā (EUI) Florencē, Itālijā. Pētniecību doktorantūras studiju līmenī var veikt politikas un sociālo zinātņu, ekonomikas, vēstures un civilizācijas, kā arī tiesību zinātņu jomās. Pieteikšanās studijām notiek tiešsaistē EUI mājaslapā. 

Studentiem no Latvijas šogad ir pieejama viena stipendija studijām EUI. Kandidātiem jābūt iegūtam maģistra grādam vai maģistra grāda līmenim pielīdzinātai izglītībai, kā arī angļu valodas zināšanām vismaz C1 līmenī. Ikgadējā stipendijā iekļauta* studiju maksa, uzturēšanās, veselības apdrošināšanās izdevumi un vienreizējie ceļa izdevumi 450 eur apmērā. Detalizēta informācija par pieteikšanās nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem, kas nedaudz atšķiras atkarībā no izvēlētās nozares, ir pieejama EUI mājaslapā

Pirms studiju uzsākšanas starp Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) un EUI uzņemto pretendentu tiek noslēgta vienošanās par studijām institūtā.

EUI piedāvā plašākās doktorantūras programmas sociālajās zinātnēs Eiropā un izcilas pētniecības iespējas. Vairāk nekā 84% no EUI uzņemtajiem studentiem veiksmīgi pabeidz studijas, kas paver lieliskas starptautiskās karjeras iespējas.

EUI 1972. gadā izveidoja sešas Eiropas Kopienas dalībvalstis, lai veicinātu augstākā līmeņa pētniecību jomās, kas ir īpaši nozīmīgas Eiropas attīstībai. 2008. gadā tika piešķirtas pirmās EUI stipendijas Latvijas studentiem. Katru gadu Eiropas Savienības dalībvalstis un citas Eiropas nacionālās institūcijas kopā piešķir ap 150 pētniecības stipendijām doktorantūras studijām EUI. Pašlaik EUI studē pieci studenti no Latvijas.

Kontaktpersona:
Anita Vahere-Abražune
Izglītības un zinātnes ministrijas
Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece
ES un starptautiskās sadarbības jautājumos
tālr. +371 67047828
e-pasts: anita.vahere-abrazune@izm.gov.lv

 

*Stipendija Latvijas Republikas (LR) pilsoņiem tiek piešķirta pamatojoties uz LR Saeimas 2009. gada 11. jūnija likumu „Par Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi un Konvenciju, ar ko groza Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi”, kas nosaka, ka Izglītības un zinātnes ministrija koordinē Konvencijā un Grozījumu konvencijā paredzēto saistību izpildi, tajā skaitā, Konvencijā noteikto, ka katra dalībvalsts atbilstoši pieejamajiem līdzekļiem veicina stipendiju piešķiršanu tiem saviem Eiropas Universitātes institūtā uzņemtajiem pilsoņiem, kuriem tās ir nepieciešamas.