Iespēja pieteikties studijām un pētniecībai Čehijā

08.01.2020

Čehijas Republikas valdība piedāvā stipendijas studijām un pētniecībai Čehijā 2020./2021. akadēmiskajā gadā.

Čehijas valdība piedāvā šādas stipendijas:

    • trīs stipendijas augstskolu mācībspēkiem un augstskolu pētniekiem (uzturēšanās laiks Čehijā – līdz vienam mēnesim);
    • stipendijas bakalaura, maģistra un doktora studijām (kopā 30 mēneši, viena stipendiāta uzturēšanās laiks Čehijā 2 – 10 mēneši).

Pieteikšanās nosacījumi un iesniedzamo dokumentu saraksts?d=Czech_Scholarship_Programme_2020.doc

Pieteikuma veidlapas: 

    • mācībspēkiem ?d=Cehijas_Stipendija_application_form_academic_staff_2020.docx?d=Cehijas_stipendija_application_form_academic_staff_2020.pdf
    • studentiem ?d=Cehijas_stipendija_application_form_student_2020.docx?d=Cehijas_stipendija_application_form_student_2020.pdf

NB! Kandidātam nepieciešama ielūguma vēstule.

Informācija atrodama arī Čehijas Izglītības, jaunatnes un sporta ministrijas mājaslapā

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 15. aprīlis. Pieteikumi jāiesniedz trīs eksemplāros (trešais eksemplārs paliek Valsts izglītības attīstības aģentūrā) klātienē vai pa pastu Valsts izglītības attīstības aģentūrai, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050. 

Papildu informācija:

Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas
vecākā speciāliste
Tālrunis: 67814331
E-pasts: marika.pira@viaa.gov.lv