Čehijas valdība piedāvā stipendijas čehu valodas vasaras kursiem

09.01.2020

Čehijas Republikas Izglītības, jaunatnes lietu un fiziskās audzināšanas ministrija piedāvā Latvijas studentiem un akadēmiskajam personālam trīs stipendijas dalībai čehu valodas un kultūras vasaras kursos 2020. gada vasarā. 

Čehijas valdība piedāvā:

  • divas stipendijas dalībai Prāgas Kārļa universitātes organizētajos kursos Prāgā (notiks no 2020. gada 24. jūlija līdz 21. augustam),
  • viena stipendija Rietumbohēmijas Universitātes organizētajos kursos Pilzenē (notiks no 2020. gada 11. līdz 31. jūlijam).

Informācija par abām vasaras skolām atrodama Čehijas Izglītības, jaunatnes un sporta ministrijas mājaslapā vai programmas aprakstā šeit ?d=Cehijas_stipendiju_programma_2020.doc.

Ieinteresētajiem kandidātiem Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) divos eksemplāros jāiesniedz šādi dokumenti

  • pieteikuma veidlapa (abām vasaras skolām tā ir vienāda; aizpildīta elektroniski datorrakstā, jāizdrukā un jāpievieno dokumentiem),
  • CV un motivācijas vēstule angļu valodā,
  • viena ieteikuma vēstule no pasniedzēja angļu valodā,
  • augstskolas izdota izziņa par kandidāta statusu (students, norādot arī studiju programmu un kursu, pasniedzējs vai pētnieks).

Ja uz šīm trim stipendijām pieteiksies vairāk nekā trīs interesentu, VIAA vērtēšanas komisija rīkos pārrunas ar kandidātiem. Laiks, kad tās norisināsies, tiks paziņots katram kandidātam individuāli.

Stipendiju kandidātus VIAA vērtēšanas komisija vērtēs pēc šādiem kritērijiem:

  • kandidāta motivācija,
  • līdzšinējā pieredze ar Čehiju un čehu valodu saistītās jomās,
  • kandidāta statuss (priekšroka studentiem),
  • individuālo pārrunu rezultāts (ja pārrunas tiks rīkotas).

Piesakoties stipendijai, iesniegumi jāiesniedz līdz 2020. gada 16. martam VIAA, Vaļņu ielā 1, sekretārēm 5. stāvā vai vecākajai speciālistei Marikai Pīrai 6. stāvā, Rīga, LV-1050.

Papildu informācija

Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas
vecākā speciāliste
Tālrunis: 67814331
E-pasts: marika.pira@viaa.gov.lv