Atvērta pieteikšanās KAAD stipendijām studijām Vācijā

14.03.2020

Līdz 2020. gada 30. jūnijam jaunajiem zinātniekiem (doktorantiem) un pēcdoktorantūras pētniekiem, augstskolu mācībspēkiem un studējošajiem maģistrantūras programmās ir iespēja pieteikties Katoļu Akadēmiskā ārzemju dienesta (KAAD) stipendijām Vācijā. Potenciālajiem stipendiātiem obligātas ir labas vācu valodas zināšanas. Stipendijas piešķir visās studiju programmās, tajā skaitā reliģiju zinātnē, izņemot teoloģiju.

KAAD stipendijas studijām un pētniecības vizītes Vācijā paredzētas kandidātiem ar ļoti labām vācu valodas zināšanām un katoļu konfesijas pārstāvjiem. Izņēmuma gadījumos drīkst pieteikties arī citu kristīgo konfesiju pārstāvji, ja tos ieteikuši viņu garīgie vadītāji un atbalsta KAAD partnergrēmijs Latvijā (šajā gadījumā aicinām griezties pie partnergrēmija Latvijā). Stipendijas KAAD piešķir visos studiju virzienos (izņemot teoloģiju, taču ieskaitot reliģijzinātni).

Stipendijas var saņemt:

 • jaunie zinātnieki un pēcdoktorantūras pētnieki, kuri:
  • Latvijā strādā pie promocijas darba un plāno pētniecisko vizīti Vācijā (izņēmuma gadījumos tiek atbalstītas doktora studijas Vācijā līdz maksimāli 3 gadiem, ja tās plānots noslēgt Vācijā un Latvijā netiek piedāvāta izvēlētā specializācija);
  • pēc iegūtā grāda Latvijā plāno pētniecisko vizīti vai zinātniskās kvalifikācijas padziļināšanu Vācijas augstskolā;
  • plāno papildus studijas Vācijā bez noteiktu grādu ieguves (tajā skaitā medicīnā).
 • augstskolu mācībspēki, kurus ielūdz Vācijas augstskolas vai citas zinātniskās institūcijas īsām pētnieciskām vizītēm (līdz 6 mēnešiem).
 • studējošie maģistru programmās, kuri Vācijā plāno iegūt papilduinformāciju/pētījumus saviem maģistru darbos. Priekšnoteikums ir pabeigtas bakalaura studijas Latvijā. Pilnas maģistra studijas Vācijā tiek atbalstītas tikai tajos gadījumos, ja Latvijā netiek piedāvāta konkrētā studiju programma.

Prasības stipendiju kandidātiem:

 • teicami rezultāti studijās vai pētniecībā;
 • labas vācu valodas zināšanas
 • aktīva reintegrācija Latvijā pēc studiju vai pētniecības darba beigām;
 • iesaiste Latvijas baznīcas dzīvē vai gatavība starpreliģiskajam dialogam un alumni aktivitātēm, ja kandidāts ir no citas kristīgās konfesijas.

Interesenti aicināt aizpildīt formulāru vāciski un sūtīt to Markum Leimbacham (leimbach@kaad.de). KAAD izvērtēs saņemtos pieteikumos atbilstīgi kritērijiem. Pēc izvērtēšanas potenciālajiem stipendijas saņēmējiem izsūtīs iesniedzamo dokumentu sarakstu, kas līdz 15. janvārim papīra formātā jānosūta uz KAAD Vācijā, kā arī partnergrēmijam Latvijā uz e-pastu iveta.leitane@lu.lv.

Plašāka informācija: www.kaad.de