Noslēgusies pieteikumu iesniegšana Latvijas valsts stipendijām studijām un pētniecībai

14.04.2020

2020. gada 1. aprīlī noslēdzās pieteikšanās Latvijas valsts stipendijām studijām un pētnieciskā darba veikšanai 2020./2021. akadēmiskajam gadam. Šogad Valsts izglītības attīstības aģentūrā saņemti 348 ārvalstnieku pieteikumi no 33 valstīm, tostarp 261 pieteikums studijām un 87 – pētniecībai. Šobrīd ir uzsākta pieteikumu administratīva un kvalitātes vērtēšana, kas noslēgsies jūnijā.

Studiju stipendijām ir pieteikušies studenti no 33 valstīm, un visvairāk pieteikumi ir saņemti no Azerbaidžānas – 45 pieteikumi, Vācijas – 34 pieteikumi, Uzbekistānas – 30 pieteikumi, Somijas – 23 pieteikumi un Izraēlas – 16 pieteikumi. Vislielākais pieteikumu skaits pēc studiju līmeņiem ir maģistra līmeņa studiju programmās, kur ir saņemti 94 pieteikumi, nedaudz mazāk ir otrā līmeņa profesionālās izglītības studiju programmās – 89 pieteikumi, bakalaura līmeņa studiju programmās ir saņemti 60 pieteikumi un doktorantūras līmeņa studiju programmās - 18 pieteikumi. Lielākais pieteikumu skaits studijām ir saņemts Rīgas Stradiņa Universitātē (87 pieteikumi), Rīgas Tehniskajā universitātē (76 pieteikumi) un Latvijas Universitātē (46 pieteikumi). Pieprasītākas studiju jomas ir veselības aprūpe, komerczinības un administrēšana un datorzinības.

Pētnieciskā darba veikšanai ir pieteicies akadēmiskais un zinātniskais personāls no 21 valsts, visvairāk pieteikumi saņemti no Ukrainas (34 pieteikumi), Uzbekistānas (10 pieteikumi), Kazahstānas (7 pieteikumi), Itālijas (6 pieteikumi) un Gruzijas (5 pieteikumi). Lielākais pieteikumu skaits pētnieciskā darba veikšanai ir Latvijas Universitātei (50), Daugavpils universitātei (9), Rīgas Tehniskajai universitātei (7). Pirmo gadu ir iesniegts pieteikums veikt pētniecisko darbu Latvijas zinātniskajā institūcijā - Latvijas Organiskās sintēzes institūtā. Pieprasītākās jomas pētījumu veikšanai - sociālās zinātnes, humanitārās un mākslas zinātnes un dabaszinātnes.

Bakalaura un maģistra līmeņa studentiem Latvijas valsts stipendijas apmērs ir 500 eiro mēnesī, bet doktorantūras studentiem – 670 eiro mēnesī. Pētnieki, kuri veic savus pētījumus Latvijas augstākās izglītības un zinātniskajās institūcijās, var saņemt stipendiju 30 eiro dienā un 300 eiro mēnesī naktsmītnes izdevumu segšanai laika periodā līdz pieciem mēnešiem.

Latvijas valsts stipendijas ārzemniekiem ir nozīmīgs instruments Latvijas augstākās izglītības eksportspējas stiprināšanai, kā arī ārvalstu studentu piesaistīšanai studijām Latvijas augstākās izglītības institūcijās. Stipendijas pētniecībai dod iespēju dažādu jomu pētniekiem no dažādām valstīm gūt praktisku sadarbības pieredzi.

Stipendijas tiek piešķirtas, balstoties uz starpvaldību noslēgtajiem līgumiem sadarbībai izglītībā un zinātnē, kā arī pēc paritātes principa – tām valstīm, kuras arī Latvijas iedzīvotājiem paredz iespēju pieteikties stipendijām. 2020.gadā Latvijas valsts stipendijām varēja pieteikties iedzīvotāji no 41 valsts

Latvijas valsts stipendiju 2020./2021. akadēmiskā gada konkursa rezultāti būs zināmi 2020. gada jūnijā.