Zināmi Latvijas stipendiju konkursa rezultāti studijām un pētniecībai

07.07.2020

Ir noslēgusies Latvijas valsts stipendiju iesniegumu vērtēšana un ir zināmi, kuri ārvalstu studenti un pētnieki saņems Latvijas stipendijas studijām un pētniecībai 2020./2021. akadēmiskajā gadā.

Šogad Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) saņēma 348 iesniegumus no 33 valstīm studiju un pētniecības stipendiju saņemšanai, no tiem 52 iesniegumi neizturēja administratīvo vērtēšanu. VIAA vērtēšanas komisija, kura sastāv no Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Studentu apvienības un VIAA pārstāvjiem, izvērtēja pieteikumu kvalitāti 220 iesniegumiem studiju stipendijai un 76 iesniegumiem pētniecības stipendijai.

2020./2021. akadēmiskajam gadam tika piešķirtas 95 stipendijas studijām Latvijas augstākās izglītības institūcijās un 24 stipendijas pētniecībai Latvijas augstākās izglītības un zinātniskās pētniecības institūcijās. Stipendiāti pārstāv 27 valstis.

Augstskolas, kuras uzņems lielāko stipendiātu skaitu, ir:

Šogad pirmo gadu bija saņemts un apstiprināts pieteikums veikt pētniecisko darbu Latvijas zinātniskajā institūcijā - Latvijas Organiskās sintēzes institūtā

Lielākais stipendiātu skaits ir no Ukrainas (16 stipendiāti), tad seko Uzbekistāna (11 stipendiāti), Somija (10 stipendiāti), Vācija, Itālija un Izraēla (9 stipendiāti no katras valsts) un Azerbaidžana (8 stipendiāti).

Detalizētus Latvijas valsts stipendiju konkursa rezultātus 2020./2021. akadēmiskajā gadā var lejupielādēt VIAA mājaslapas sadaļā Scholarships » Results