Izsludināta pieteikšanās Šveices valdības izcilības stipendijai

08.09.2020

Līdz 2020. gada 9. novembrim Latvijas jaunie zinātnieki un doktorantūras studenti, kā arī mākslas augstskolu studenti ar iegūtu bakalaura grādu var iesniegt dokumentus, lai piedalītos starptautiskā stipendiju konkursā ar iespēju iegūt Šveices valdības izcilības stipendijas.

Kandidāti var saņemt stipendiju pētniecībai, doktora studijām vai mākslas un mūzikas maģistra studijām Šveices augstskolās 2021./2022. akadēmiskajā gadā (sākot ar 2021. gada 1. septembri). Stipendijas apmērs ir 1 920 Šveices franki (~1770 eiro) mēnesī, savukārt pēcdoktorantūras pētniekiem – 3 500 Šveices franki (~3220 eiro) mēnesī. Šveices valdība piešķir izcilības stipendijas katru gadu, lai veicinātu starptautisku apmaiņu un pētniecības sadarbību starp Šveici un vairāk nekā 180 citām valstīm. 

Stipendiju veidi:

    • pētniecības stipendijas (12 mēneši) – doktorantūras studentiem, jaunajiem mediķiem, var pieteikties kandidāti ar maģistra grādu vai ekvivalentu izglītību iegūtu līdz 2021. gada 31. jūlijam un kuri dzimuši pēc 1985. gada 31. decembra;
    • doktora studiju stipendijas (no 12 līdz 36 mēnešiem) – var pieteikties kandidāti ar maģistra grādu vai ekvivalentu izglītību iegūtu līdz 2021. gada 31. jūlijam un kuri dzimuši pēc 1985.gada 31.decembra;
    • pēcdoktorantūras stipendijas (12 mēneši) – jaunajiem zinātniekiem ar doktora grādu (grāds iegūts pēc 2017. gada 31. decembra un pirms 2021. gada 31. jūlija);
    • maģistrantūras studiju stipendijas mākslās – mūzikā, vizuālā mākslā, dizainā, teātrī, dejā, mākslu pedagoģijā (no 12 mēnešiem līdz 21 mēnesim) – var pieteikties kandidāti, kuri dzimuši pēc 1985. gada 31. decembra un pirms 2020. gada 31. jūlija  jābūt iegūtam bakalaura diplomam, kā arī kopš bakalaura grāda iegūšanas nav pagājuši vairāk kā trīs gadi. 

Ar pieteikšanās nosacījumiem, iesniedzamo dokumentu sarakstu un vērtēšanas kritērijiem ir iespējams iepazīties:

Aicinām ņemt vērā, ka studiju vai pētniecības uzsākšanu var ietekmēt stipendiāta rezidējošās valsts un Šveices valdības pieņemtie lēmumi, kas nākotnē regulēs Covid-19 vīrusa ierobežošanu.

Ievērojot stipendijas sniedzēja norādījumus, visas nepieciešamās pieteikuma veidlapas katrs kandidāts saņems individuāli elektroniski. Ja pretendents ir izlasījis interneta vietnē publicēto informāciju un atbilst visām prasībām, lūgums rakstīt uz e-pasta adresi: marika.pira@viaa.gov.lv, sniedzot īsu informāciju par sevi (uz kuru stipendiju plānots pieteikties, pieteicēja pašreizējais statuss), un veidlapas būs nosūtītas tajā pašā dienā.

Kandidātiem jāiesniedz pilnīgi visi prasītie dokumenti un tie jāsakārto prasītajā secībā. Pats svarīgākais dokuments ir ielūguma vēstule no Šveices augstskolas profesora, kurā viņš uzņemas vadīt stipendiāta pētniecības darbu vai doktora disertācijas izstrādi.

Dokumenti trīs eksemplāros (trešais eksemplārs paliek Valsts izglītības attīstības aģentūrā) līdz 2020. gada 9. novembrim (plkst. 17.00) jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Vaļņu ielā 1, Rīgā. 

Papildu informācija:

Marika Pīra
Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas
vecākā speciāliste
E-pasts: marika.pira@viaa.gov.lv
Tālrunis: 67814331