Islandes valdība piedāvā stipendijas valodas apguvei

29.09.2020

Līdz 2020. gada 1. decembrim studenti no 27 valstīm, tai skaitā arī Latvijas, var pieteikties Islandes valdības stipendijām, lai apgūtu mūsdienu islandiešu valodu kā otro svešvalodu Islandes universitātē Reikjavikā 2021./2022. akadēmiskajā gadā. Stipendiju programmu administrē Ārni Magnusona (Árni Magnússon) Islandes studiju institūts un katru gadu periodā no 1. septembra līdz 30. aprīlim piedāvā aptuveni 17 stipendijas. 

Mūsdienu islandiešu valodas apguves programma iekļauj sevī gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās iemaņas. Praktiskajā daļā studenti mācās runāt, lasīt un rakstīt modernajā islandiešu valodā. Teorētiskajā daļā studenti iedziļinās valodas akadēmiskajos aspektos, pēta literatūru un islandiešu valodas vēsturi. Mācību programmā ir iekļauta gan mūsdienu, gan vēsturiska islandiešu lieteratūra, kā arī studentus iepazīstina ar islandiešu valodas tulkošanu. 

Lai pieteiktos Islandes valdības stipendijām, studentam ir jābūt pabeigtam vismaz 1 studiju gadam augstskolā, jābūt islandiešu valodas priekšzināšanas atbilstoši bakalaura studiju programmas “Islandiešu valoda kā otrā svešvaloda” prasībām (vairāk informācijas Reikjavikas Universitātes mājaslapā). Priekšroka tiek dota kandidātiem jaunākiem par 35 gadiem.

Iesniedzamie dokumenti:

  • aizpildīta pieteikuma veidlapa (atrodama Ārni Magnusona Islandes studiju institūta mājaslapā);
  • Curriculum Vitae;
  • augstskolas diploma un diploma pielikumu kopija;
  • divas ieteikuma vēstules no tās augstskolas pasniedzējiem, kurā kandidāts pašlaik studē;
  • dokuments, kas apliecina angļu valodas zināšanas;
  • pases kopija.

Lai pieteiktos stipendijai, pieteikuma veidlapa kopā ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem jānosūta pa pastu uz Ārni Magnusona Islandes studiju institūtu: Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies, Laugarvegi13, 101 Reykjavík, Iceland. 

Pieteikšanās termiņš - 2020. gada 1. decembris (dokumentiem jābūt Islandē, e-pasta pieteikumi netiek pieņemti). 

Aicinām ņemt vērā, ka kandidātiem līdz 2021. gada 15. februārim atsevišķi jāpiesakās uzņemšanai Islandes universitātē.

Informācija ievietota, pamatojoties uz Ārni Magnusona Islandes studiju institūta 2020. gada 16. septembra vēstuli Valsts izglītības attīstības aģentūrai.