Iespēja pieteikties Vjetnamas stipendijai bakalaura un maģistra studijām

01.12.2020

Pieteiksanas Vjetnamas stipendijai 2021

Taizemes Nguyenas Lauksaimniecības un mežsaimniecības universitāte (Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry (TUAF)) piedāvā pieteikties stipendijām studijām bakalaura un maģistratūras programmās 2021./2022. akadēmiskajam gadam. 

TUAF ir izveidota 1969. gadā un tiek uzskatīta par vienu no četrām vadošajām lauksaimniecības universitātēm Vjetnamā. Augstskola piedāvā kandidātiem pieteikties stipendijai šādās studiju programmās:

   • Vides zinātnes un vadības bakalaurs (sadarbībā ar Kalifornijas Deivisas universitāti, ASV)
   • Pārtikas tehnoloģijas bakalaurs (sadarbībā ar Kalifornijas Deivisas universitāti, ASV)
   • Lauksaimniecības ekonomikas bakalaurs (sadarbībā ar Jaunanglijas Universitāti, Austrālija)
   • Vides zinātņu maģistrs

Studijām bakalaura programmās tiek piedāvāta 1 pilna stipendija (mācību maksa 7140 $ apmērā un bezmaksas kopmītne četrus gadus) un 9 daļējas stipendijas (mācību maksa 3570$ apmērā un bezmaksas kopmītne četrus gadus). Studijām maģistratūras programmā tiek piedāvāta 1 pilna stipendija (mācību maksa 5400$ apmērā un bezmaksas kopmītne četrus gadus) un 5 daļējas stipendijas (mācību maksa 2700$ apmērā un bezmaksas kopmītne četrus gadus). Stipendija var tikt atjaunota katru gadu, ņemot vērā kandidāta akadēmisko sniegumu.

Visiem pretendentiem ir jābūt labām angļu valodas prasmēm. Bakalaura studiju potenciāliem stipendiātiem jābūt iegūtai vidējai izglītībai un nav jāpārsniedz 30 gadu vecumu (uz 2021. gada 28. februāri). Maģistra studiju kandidātiem jābūt iegūtam bakalaura grādam un nav jāpārsniedz 40 gadu vecumu (uz 2021. gada 28. februāri). 

Iesniedzamo dokumentu sarakts:

   • pieteikuma veidlapa (lejupielādēt AEP vietnē)
   • apstiprināta iegūtās izglītības diploma kopija
   • iegūtās izglītības diploma sekmju izraksts
   • Curriculum Vitae (ar fotogrāfiju)
   • policijas izziņa par (ne)sodāmību
   • veselības pārbaude (HIV, B hepatīts, tuberkuloze, SARS-COV-2)
   • angļu valodas sertifikāts (ja angļu valoda nav dzimtā valoda)
   • dzimšanas apliecība
   • rekomendācijas vēstule

Kandidāti piesakās stipendijai TUAF mājaslapā, kur augšupielādē iepriekš minēto dokumentu kopijas. Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 15. decembris (pavasara uzņemšana) un 2021. gada 30. jūnijs (rudens uzņemšana). 

Vairāk par stipendiju programmu augstskolas mājaslapā vai sociālā tīkla Facebook lapā

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar AEP pārstāvi: aep.admission@tuaf.edu.vn