Sākusies pieteikšanās stipendijām prestižajā Eiropas Universitātes institūtā

02.12.2020

Pieteiksanas stipendijai Eiropas Universitates instituta

Izsludināta pieteikšanās doktorantūras studijām Eiropas Universitātes institūtā (EUI), kas atrodas Florencē, Itālijā, un maģistra studijām Eiropas Universitātes institūta Starpvalstu pārvaldības skolā (EUI SPS). Pieteikšanās termiņš stipendijām ir 2021. gada 31. janvāris, un dokumentus jāiesniedz elektroniski Eiropas Universitātes institūtam. 

Latvija nodrošina vienu stipendiju doktorantūras studijām EUI, kas sedz uzturēšanās, apdrošināšanas un ceļa izdevumus. Stipendija tiek nodrošināta 4 gadus ilgām doktorantūras studijām no 2021./2022. akadēmiskā gada. Pētniecība doktorantūras studiju līmenī Eiropas Universitātes institūtā var veikt politikas un sociālo zinātņu, ekonomikas, vēstures un civilizācijas un tiesību zinātņu jomās. 

Pirms doktorantūras studiju uzsākšanas starp Izglītības un zinātnes ministriju un EUI uzņemto pretendentu doktorantūrā tiek noslēgta vienošanās par studijām institūtā. Lielākas iespējas iegūt stipendiju doktorantūras studijām EUI ir tiem pretendentiem, kuri uzrakstījuši kvalitatīvu un EUI izvirzītajām prasībām atbilstošu pētījuma pieteikumu.

Šobrīd EUI studē pieci doktoranti no Latvijas, kuri studē politikas un sociālās zinātnes, vēstures un tiesību zinātnes programmās. Esošie studenti pozitīvi vērtē institūta materiāltehnisko nodrošinājumu, individuālo pieeju katram doktorantam, daudzveidīgo studentu sociālo dzīvi un iespēju veidot kontaktus ar citu pasaules līmeņa universitāšu doktorantiem un profesoriem. Studentiem ir iespēja līdztekus disertācijas rakstīšanai piedalīties arī citos akadēmiskos projektos, piemēram, datu vākšanā un apstrādē, grāmatu un publikāciju rakstīšanā.

Papildu informācija par doktora studijām Eiropas Universitātes institūta mājaslapā

EUI Starpvalstu pārvaldības skolā ir iespēja iegūt maģistra grādu starpvalstu pārvaldībā, pretendējot uz EUI nodrošinātu stipendiju. Maģistra programma paredzēta tādu politisku līderu sagatavošanai, kuri nodrošinās nākotnes pārmaiņu vadību. Programma ir veidota, lai caur starpdisciplināru prizmu vērtētu aktuālus politiskos jautājumus, izejot ārpus vienas valsts vai reģiona robežām un apvienojot perspektīvas, ko sniedz politikas zinātne, socioloģija, ekonomika, juridiskā zinātne, vēsture, uzņēmējdarbība un mūsdienu tehnoloģijas.

Papildu informācija par maģistra studijām Starpvalstu pārvaldības skolas mājaslapā