Ungārijas fonds izsludina pieteikšanos valsts stipendijām

19.01.2021

skats uz Budapeštas pilsētu

Ungārijas fonds Tempus Public Foundation ir izsludinājis pieteikšanos Ungārijas valsts stipendijām, kas sniedz iespēju ārzemniekiem studēt vai veikt pētniecības darbu Ungārijas augstskolās, kā arī piedalīties vasaras skolas kursos. Apstiprinātiem stipendiātiem mācības ir bezmaksas, kā arī viņi saņem stipendiju, kas sedz dažāda veida izmaksas atkarībā no stipendijas veida.  

2021./2022. akadēmiskajā gadā Ungārijas fonds piedāvā īslaicīgas bakalaura vai maģistra, vai doktora studijas. Kandidātam pieteikšanās laikā ir jābūt studentam Latvijas augstskolā un pabeigušam vismaz vienu studiju semestri attiecīgajā studiju programmā. Iespējamais stipendijas saņemšanas ilgums 3–10 mēneši. Doktora studiju stipendijas kandidātam pieteikšanās laikā jābūt doktorantūras studentam augstskolā ārpus Ungārijas. Iespējamais stipendijas saņemšanas ilgums 1–10 mēneši. Studijas notiek ungāru vai angļu valodā, priekšroka tiem, kas plāno studēt ungāru valodā.

Ungārijas fonda stipendiju ir iespēja izmantot arī pilna laika studijām bakalaura, maģistra vai doktora līmenī, iegūstot akadēmisko grādu. Lai saņemtu pilna laika studiju stipendiju, kandidātam jāiztur iestājeksāmeni Ungārijas augstskolā. Studijas notiek ungāru valodā, izņēmums – mākslas studijas, kur iespējams studēt angļu valodā.

Saņemot Ungārijas fonda stipendiju, ir iespēja doties arī mācību vizītēs:

   • īstermiņa mācību vizītes - 3–29 dienas
   • ilgtermiņa mācību vizītes – 1–10 mēneši. 

Kandidātiem nepieciešams vismaz maģistra grāds. Doktorantūras studenti uz šo stipendiju nevar pieteikties, viņiem jāpiesakās uz īslaicīgām studijām.

Ungārijas fonds piedāvā apgūt vasaras kursus, kuriem pieteikties var Latvijas augstskolu bakalaura, maģistra un doktorantūras programmu studenti. 

Pieteikšanās termiņš īslaicīgām studijām, akadēmiskā grāda pilna laika studijām un pētniecībai ir līdz 2021. gada 25. februārim, savukārt vasaras kursiem – 2021. gada 11. martam. Iesniedzamo dokumentu saraksts un papildu informācija Ungārijas fonda Tempus Public Foundation mājaslapā vai informatīvajos materiālos: 

   • par īslaicīgām studijām: ?d=Call_in_partial_studies_2021_22.pdf
   • par pilna laika studijām: ?d=Call_incoming_full_degree_studies_2021_22.pdf
   • par mācību vizītēm: ?d=Call_incoming_study_visits_2021_22.pdf

Neskaidrību un jautājumu gadījumā lūdzu sazināties ar Ungārijas fondu  Tempus Public Foundationbilateral@tpf.hu.