Izsludināta pieteikšanās Ukrainas valdības stipendijām

11.02.2021

Ukrainas stipendijas 2021

Ukrainas Izglītības un zinātnes ministrija piedāvā studiju un pētniecības stipendijas humanitārajās, sociālajās un tehniskajās zinātnēs Latvijas studentiem un pētniekiem Ukrainas augstākās izglītības iestādēs 2021./2022. akadēmiskajā gadā.

Stipendija nodrošina studiju maksu un maksu par ukraiņu valodas kursiem vienam gadam. Tāpat stipendija sedz uzturēšanos universitātes kopmītnēs par maksu, kas noteikta Ukrainas pilsoņiem un veselības aprūpi saskaņā ar Ukrainas tiesību aktiem, kā arī bakalaura/maģistra programmu studenti saņem ikmēneša pabalstu. Studijas notiek ukraiņu valodā un ir iespēja izvēlēties vienu no studiju formām:

   • 10 stipendijas pilna laika bakalaura/maģistra studijām,
   • 10 stipendijas īslaicīgām bakalaura/maģistra studijām,
   • 10 pētniecības stipendijas.

Pieteikšanās stipendijām notiek līdz 2021. gada 26. februārim (plkst. 17:00). Lai pieteiktos stipendijai, dokumenti divos eksemplāros (otrais eksemplārs paliek Valsts izglītības attīstības aģentūrā) jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Vaļņu ielā 1, Rīgā. 

Iesniedzamo dokumentu saraksts:

  1. pieteikuma forma,
  2. motivācijas vēstule (līdz 300 vārdiem),
  3. pētniecības plāns (pētniekiem),
  4. pases vai ID kartes kopija,
  5. izglītības sertifikāta/ diploma kopija ar visu priekšmetu atzīmēm,
  6. ja nav iegūts diploms - augstskolas izsniegta izziņa par studenta akadēmisko sniegumu (atzīmju izraksts). 

5. un 6. punktā minētiem dokumentiem jābūt tulkotiem ukraiņu valodā. Papildu informācija par pieteikšanos pieejama informatīvajā materiālā

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām rakstīt Ukrainas izglītības un zinātnes ministrijas Starptautisko projektu nodaļai uz e-pasta adresi 127@mon.gov.ua