Sākusies pieteikšanās Francijas valdības stipendijai studijām doktorantūrā Latvijā un Francijā

02.03.2021

absolventa cepurite uz datora

Francijas valdība aicina pieteikties stipendijām studentus, kuri vēlas izstrādāt promocijas darbu ar diviem zinātniskajiem vadītājiem, kas veicinātu Francijas un Latvijas zinātnisko sadarbību. Kopīgās doktorantūras studijas jaunajiem pētniekiem sniedz iespēju strādāt divās komandās, divu zinātnisko vadītāju uzraudzībā. Šis studiju veids ļauj piekļūt plašākam resursu klāstam, izmantot papildu zināšanas un noslēgumā iegūt abu valstu zinātniskos grādus.

Stipendija paredzēta doktorantūras studentiem, kuru promocijas darbam ir divi vadītāji – viens Latvijā un otrs Francijā, un starp augstskolām ir noslēgta vienošanās par promocijas darba izstrādi. Stipendiju parasti piešķir uz 3 mēnešiem trīs gadus pēc kārtas. Stipendija sedz ikmēneša uzturēšanās izdevumus, apdrošināšanu un lidmašīnas biļeti Parīze – Provansa - Parīze. Ceļa izdevumus no Latvijas līdz Francijai sedz stipendiāts.

Pretendentam ir jābūt Latvijas doktorantūras studentam un/vai pētniekam, un ir jābūt parakstītam līgumam starp Francijas un Latvijas augstskolu par promocijas darba izstrādi. Ja līgums tehnisku iemeslu dēļ vēl nav noslēgts, tad kandidāts var iesniegt izziņu par to, ka vienošanās būs noslēgta. Pretendentam šai ir jābūt pirmai mobilitātei 2021. gadā.

Kandidatūru atlasi veic stipendiju piešķiršanas komisija, pamatojoties uz sekojošiem kritērijiem:

   • kandidāta un attiecīgā zinātniskā projekta izcilība
   • uzturēšanās Francijā sniedz nozīmīgu papildus ieguvumu projekta tālākai attīstībai
   • ieguldījums Francijas – Latvijas divpusējā sadarbībā.

Iesniedzamie dokumenti: 

   • CV
   • rekomendācijas vēstule no Latvijas mācību iestādes
   • Francijas partneriestādes ielūgums.

Kandidatūras pieteikums jāiesniedz līdz 2021. gada 31. maijam. Dokumenti iesniedzami franču vai angļu valodā, nosūtot uz e-pastu silouane.giraud@institut-francais.lv

Papildu informācijasandra.urtane@institut-francais.lv vai silouane.giraud@institut-francais.lv