Atvērta pieteikšanās Francijas valdības stipendijām studijām Francijā

03.03.2021

meitene stav ar Francijas karogu pie senas pils

Līdz 2021. gada 31. martam Latvijas studenti var pieteikties ikgadējai Francijas valdības stipendijai studijām Francijā 2021./2022. akadēmiskajā gadā. Programmas dalībniekiem studiju laikā ir iespēja gan paaugstināt savas profesionālās zināšanas, gan arī iegūt bagātu kultūras un intelektuālo pieredzi.

Stipendiju piešķir viena gada studijām kādā no Francijas augstskolām 1. vai 2. maģistra grāda iegūšanai. Francijas valdības stipendija sedz uzturēšanās izdevumus Francijā (700€/mēnesī), pieteikšanās maksu augstskolā (līdz 5 000€) kā arī sociālās apdrošināšanas izmaksas. Ceļa izdevumus no Latvijas līdz Francijai, kā arī reģistrācijas izmaksas sedz stipendiāts.

Prasības pretendentiem:

   • Latvijas valstspiederība
   • bakalaura grāds (vai tam līdzvērtīgs diploms)
   • pietiekamas franču vai angļu valodas zināšanas, lai mācītos izvēlētajā studiju programmā
   • nesaņem kādu citu Francijas institūcijas vai Erasmus+ stipendiju.

Piesakoties Francijas valdības stipendijai, jāiesniedz CV un motivācijas vēstule franču valodā vai angļu valodā (studijām angļu valodā), sūtot elektroniski uz e-pastu: silouane.giraud@institut-francais.lv.

Kandidātu atlase:

   • 1. kārta – atlase pēc iesniegtajiem dokumentiem
   • 2. kārta – individuālas pārrunas ar kandidātiem, kuri tiks izvēlēti otrajai kārtai (pēc 12. aprīļa)
   • 3. kārta – rezultātu paziņošana (maija 1. puse)
   • 4. kārta – mēneša laikā pēc rezultātu paziņošanas izraudzītajiem kandidātiem jāiesniedz stipendijas noformēšanai nepieciešamie dokumenti (par tiem tiks izziņots atsevišķi).

Papildu informācija: silouane.giraud@institut-francais.lv vai sandra.urtane@institut-francais.lv