Izsludināta pieteikšanās Izraēlas Ārlietu ministrijas stipendijām

03.03.2021

meitene tur rokās Izraelas karogu

Līdz 2021. gada 25. martam Izraēlas Ārlietu ministrija Latvijas pilsoņiem piedāvā pieteikties stipendijām vasaras valodas kursiem (Ulpan), maģistra un doktorantūras programmām (nav pieejamas veterinārmedicīnas un medicīnas studijām) un pētniecībai 2021./2022. akadēmiskajā gadā. 

Viena akadēmiskā gada stipendija sedz daļēju mācību maksu, ja tā tiek piemērota, un veselības pamata apdrošināšanu, kā arī paredz ikmēneša pabalstu 8 mēnešus no oktobra līdz jūnijam. Daļējā viena mācību gada stipendija sedz veselības pamata apdrošināšanu un ikmēneša pabalstu 8 mēnešus no oktobra līdz jūnijam. Vasaras valodas kursu stipendija sedz pilnu mācību maksu, uzturēšanos kopmītnēs, 3 nedēļu pabalstu, veselības pamata apdrošināšanu. 

Pretendējot uz stipendiju, kandidātiem ir jāatbilst šādām pamatprasībām:

   • jābūt iegūtam vismaz bakalaura grādam un labiem akadēmiskiem sasniegumiem
   • kandidātam jābūt Latvijas pilsonim un jaunākam par 35 gadiem (mācību gada sākumā)
   • jāiesniedz angļu vai ebreju valodas zināšanu apliecinājums
   • kandidātam jāatbilst Izraēlas universitātes akadēmiskajām prasībām, kurā viņš plāno studēt/veikt pētījumu. Stipendiju piešķirs tikai pēc tam, kad augstākās izglītības iestāde būs apstiprinājusi kandidāta pieņemšanu.

Stipendijas piešķir tikai studijām universitātēs un Izraēlas Augstākās izglītības padomes apstiprinātām programmām. Stipendiju var piešķirt tikai vienu reizi (vai nu vasaras valodas kursam, vai akadēmiskajam gadam). Vairāk informācijas par stipendiju programmu, iesniedzamajiem dokumentiem un pieteikšanās procedūru var iegūt Izraēlas Ārlietu ministrijas mājaslapā

Pieteikumu un klāt pievienojamos dokumentus, tostarp izglītības dokumentu kopijas, ārsta izziņu par veselības stāvokli, rekomendācijas no Latvijas augstskolas mācībspēkiem un apliecinājumu no Izraēlas augstskolas par gatavību studentu uzņemt studijām attiecīgajā programmā, 3 eksemplāros (1 oriģināls, 2 kopijas) līdz 2021. gada 25. martam jānosūta pa pastu Izraēlas vēstniecība Latvijā:

Stipendiju konkursam
Izraēlas vēstniecība Latvijā
Sporta iela 11,
Rīga LV-1013

Papildu informācija:

Marika Piņķe
Izraēlas vēstniecībā Latvijā
Kultūras nodaļas vadītāja
E-pasts: culture@riga.mfa.gov.ilscholarship@mfa.gov.il.
Tālrunis: +371 67635506