Sākusies pieteikšanās stipendijai augsta līmeņa zinātnes praksei

04.03.2021

skats no augsas uz Parizi

Francijas vēstniecība Latvijā un Francijas institūts Latvijā piedāvā jaunu mobilitātes programmu jaunajiem pētniekiem - augsta līmeņa zinātnes praksi, kur programmas dalībnieki saņem stipendiju. Pieteikšanās stipendiju programmai notiek līdz 2021. gada 1. jūnijam.

Stipendiju programma radīta, lai stiprinātu sadarbību zinātnē starp Latviju un Franciju, finansējot Latvijas pētniekiem pētījumu laboratorijā Francijā no divām nedēļām līdz vienam mēnesim līdz 2021. gada beigām. Stipendijas apjoms ir 1700 eiro, ja pētījuma ilgums ir viens mēnesis. Stipendija ietver arī sociālo nodrošinājumu un Campus France aģentūras atbalstu uzturēšanās organizēšanai un administratīvajām procedūrām.

Atbilstības kritēriji kandidātiem:

   • Latvijas pilsonis, doktorants vai pētnieks, kurš ieguvis doktora grādu pēdējo 5 gadu laikā, uz pieteikuma sniegšanas brīdi ir nodarbināts
   • piedalās augsta līmeņa zinātnisko, tehnisko vai rūpniecisko pētījumu programmā
   • pārvalda uzņemošās organizācijas darba valodu (franču un/vai angļu valodu)
   • mobilitātes laikā negūst labumu no citas dotācijas
   • iepriekš nav saņēmis šo stipendiju. 

Iesniedzami dokumenti:

   • aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa
   • detalizēts projekta apraksts un plānotie mobilitātes datumi
   • CV, kurā minēti pēdējo 5 gadu laikā publicētie raksti
   • Francijas puses uzņēmējorganizācijas direktora parakstīta uzaicinājuma vēstule
   • pilnvarojuma vēstule no vietējās organizācijas Latvijā
   • derīga personu apliecinoša dokumenta kopija. 

Pretendenti uz stipendiju tiek aicināti iesniegt pieteikumu franču vai angļu valodā, nosūtot dokumentus uz e-pastu: silouane.giraud@institut-francais.lv.

Papildu informācija: silouane.giraud@institut-francais.lv vai sandra.urtane@institut-francais.lv