Noslēgusies pieteikumu iesniegšana Latvijas valsts stipendijām studijām un pētniecībai

28.04.2021

studenti sez pie darba galda ar datoriem

2021. gada 1. aprīlī noslēdzās pieteikšanās Latvijas valsts stipendijām studijām un pētnieciskā darba veikšanai 2021./2022. akadēmiskajam gadam. Šogad Valsts izglītības attīstības aģentūrā saņemts 391 ārvalstnieku pieteikums no 34 valstīm, tostarp 307 pieteikums studijām un 84 – pētniecībai. Šobrīd ir uzsākta pieteikumu administratīva un kvalitātes vērtēšana, kas noslēgsies jūnijā.

Studiju stipendijām ir pieteikušies studenti no 31 valsts, visvairāk pieteikumi ir saņemti no Azerbaidžānas – 53 pieteikumi, Uzbekistānas – 35 pieteikumi, Vācijas un Somijas – 30 pieteikumi no katras un Ukrainas – 28 pieteikumi. Vislielākais pieteikumu skaits pēc studiju līmeņiem ir maģistra līmeņa studiju programmās, kur ir saņemti 112 pieteikumi, nedaudz mazāk ir otrā līmeņa profesionālās izglītības studiju programmās – 102 pieteikumi, bakalaura līmeņa studiju programmās ir saņemts 71 pieteikums un doktorantūras līmeņa studiju programmās - 22 pieteikumi. Lielākais pieteikumu skaits studijām ir saņemts Rīgas Tehniskajā universitātē (94 pieteikumi), Rīgas Stradiņa Universitātē (87 pieteikumi),  un Latvijas Universitātē (57 pieteikumi). Pieprasītākas studiju jomas ir veselības aprūpe un komerczinības un administrēšana.

Pētnieciskā darba veikšanai ir pieteicies akadēmiskais un zinātniskais personāls no 18 valstīm, visvairāk pieteikumi saņemti no Ukrainas (30 pieteikumi) un Uzbekistānas (20 pieteikumi). Lielākais pieteikumu skaits pētnieciskā darba veikšanai ir Latvijas Universitātē (50),  Rīgas Tehniskajā universitātē (9), Daugavpils universitātē (5). Otro gadu ir iesniegts pieteikums veikt pētniecisko darbu Latvijas zinātniskajā institūcijā - Latvijas Organiskās sintēzes institūtā. Pieprasītākās jomas pētījumu veikšanai - sociālās zinātnes.

Bakalaura un maģistra līmeņa studentiem Latvijas valsts stipendijas apmērs ir 500 eiro mēnesī, bet doktorantūras studentiem – 670 eiro mēnesī. Pētnieki, kuri veic savus pētījumus Latvijas augstākās izglītības un zinātniskajās institūcijās, var saņemt stipendiju 30 eiro dienā un 300 eiro mēnesī naktsmītnes izdevumu segšanai laika periodā līdz pieciem mēnešiem.

Latvijas valsts stipendijas ārzemniekiem ir nozīmīgs instruments Latvijas augstākās izglītības eksportspējas stiprināšanai, kā arī ārvalstu studentu piesaistīšanai studijām Latvijas augstākās izglītības institūcijās. Stipendijas pētniecībai dod iespēju dažādu jomu pētniekiem no dažādām valstīm gūt praktisku sadarbības pieredzi.

Stipendijas tiek piešķirtas, balstoties uz starpvaldību noslēgtajiem līgumiem sadarbībai izglītībā un zinātnē, kā arī pēc paritātes principa – tām valstīm, kuras arī Latvijas iedzīvotājiem paredz iespēju pieteikties stipendijām. 2021. gadā Latvijas valsts stipendijām varēja pieteikties iedzīvotāji no 42 valstīm

Latvijas valsts stipendiju 2021./2022. akadēmiskā gada konkursa rezultāti būs zināmi 2021. gada jūnijā.