Zinātniskās prēmijas konkurss tehnisko nozaru studentiem

23.09.2010

Lai veicinātu zinātnisko pētniecību celtniecības nozarē, Beļģijas būvniecības tehniskās uzraudzības organizācija SECO (Technical Control Bureau for Constructions) izsludina Gustava Magnela vārdā nosauktās zinātniskās prēmijas konkursu. Tajā var piedalīties tehnisko nozaru studenti un pētnieki no visām Eiropas Savienības (ES) valstīm, kas ir saistīti ar universitātēm, pētījumu centriem, militārajām akadēmijām vai citām lielām valsts pārvaldes institūcijām ES dalībvalstīs.

Konkursam iesniegtajiem darbiem ir jābūt viena pētnieka darbiem, kas saistīti ar civilo inženieriju un/vai celtniecību un SECO (Technical Control Bureau for Constructions) darbību. Tiem jābūt praktiski pielietojamiem un aizstāvētiem doktora tēžu veidā laika posmā no 2006.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim.

Konkurss tiek organizēts reizi četros gados, un tā balvas apjoms ir 10 000 EUR.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2010.gada 1.oktobris

Darbi jāiesniedz: SECO, rue d’Arlon 53, 1040, Brisele, Beļģija

Plašāka informācija SECO mājas lapā un šajos dokumentos: 1_11_9127.pdf?d=files/news/4209/1_11_9127.pdf 20100921094520730.pdf?d=files/news/4209/20100921094520730.pdf