DAAD piedāvā stipendijas studijām un pētniecībai Vācijā

25.10.2010

Vācijas Akadēmiskās Apmaiņas Dienests (DAAD) katru gadu Latvijas studentiem piedāvā dažādu akadēmisko līmeņu un jomu stipendijas. Tām var pieteikties  bakalaura studenti (sākot no 2.kursa), maģistrantūras un doktorantūras studenti, kā arī šo programmu absolventi, zinātnieki un augstskolu pasniedzēji.

Studijas un pētniecība Vācijā iespējama gan vācu, gan angļu valodā.

DAAD piedāvā šādas stipendijas:

Studiju/stipendiju veids

Mērķauditorija

maģistra studijas jebkuras nozares absolventi
bakalaura vai maģistra darba izstrādāšana ģermānistikā topošie bakalaura vai maģistra absolventi
studijas augstskolu vasaras kursos
  • bakalaura studenti (sākot no
    2.kursa);
  • maģistrantūras studenti
studentu grupu braucieni un prakse bakalaura studenti
padziļinātas studijas specialitātē mākslinieki, mūziķi, arhitekti
padziļinātas studijas vai zinātnisku pētījumu veikšana doktoranti un zinātnieki
pētījuma veikšana par tēmu „Biotehnoloģiju modernais pielietojums” zinātnieki
DAAD/Roche Diagnostics stipendijas jaunie zinātnieki
DLR-DAAD pētniecības stipendijas kosmosa, aeronautikas, enerģijas un transportēšanas jomu studenti
zinātnisku pētījumu veikšana zinātnieki un augstskolu pasniedzēji
stipendijas bijušie stipendiāti (ja iepriekš izmantota vismaz vienu gadu ilga stipendija)

Stipendijas studijām un pētniecībai paredzētas 2011./2012.akadēmiskajam gadam, kā arī vasaras kursiem 2011.gada vasarā.
Pieteikšanās DAAD Informācijas centrā Rīgā līdz 15. novembrim.

Vairāk par DAAD stipendijām un konsultācijas par studijām un pētniecisko darbu Vācijā var izlasīt arī DAAD Newsletter: ic_riga_newsletter_1_2010.pdf?d=files/news/4477/ic_riga_newsletter_1_2010.pdf
vai
DAAD Informācijas centrā Rīgā
Kaļķu iela 1, 402.telpa
Rīga, LV-1658
Tālr.67228800/ Fax 67225544
ic@daad.lv/; http://www.daad.lv/
http://www.hochschulkontor.lv/