Izraēlas valdība piedāvā stipendijas 2011./2012.akadēmiskajam gadam

29.10.2010

Izraēlas valdība piedāvā Latvijas pēcdoktorantūras pētniekiem, doktorantūras un maģistrantūras studentiem pieteikties uz studiju vai pētniecības darbu veikšanas stipendijām Izraēlas augstskolās.

2011./2012.akadēmiskajā gadā Izraēlā tiek piedāvātas stipendijas:

 • modernā ivrita vasaras kursiem;
 • studijām viena akadēmiskā gada garumā;
 • pētniecības darbam viena akadēmiskā gada garumā.

Latvijas studenti un pētnieki piedalās kopīgā konkursā ar citu valstu studentiem un pētniekiem. Tomēr katru gadu šo stipendiju iegūst divi vai trīs kandidāti no Latvijas.

Prasības kandidātiem:

 • Latvijas Republikas pilsonis;
 • iegūts vismaz bakalaura grāds;
 • labas atzīmes;
 • nepārsniedz 35 gadu vecumu;
 • labas angļu valodas vai ivrita zināšanas;
 • stipendijas pretendentam jāatbilst izvēlētās Izraēlas augstskolas akadēmiskajām prasībām.

Iesniedzamie dokumenti:

 • aizpildīta pieteikuma veidlapa;
 • studiju vai pētniecības plāns, norādot augstskolu, kurā kandidāts vēlas studēt vai veikt pētniecības darbu;
 • CV;
 • apstiprinājuma vēstule no augstskolas Izraēlā, ka tā ir ar mieru uzņemt kandidātu;
 • diploma un diploma pielikuma kopija (kopijām jābūt apstiprinātām augstskolas Ārējo sakaru daļā vai pie notāra);
 • vismaz 2 ieteikuma vēstules no augstskolas pasniedzēja vai profesora, kurš ir mācījis kandidātu;
 • 3 fotogrāfijas;
 • medicīnas izziņa.

Dokumentu iesniegšana:

 • dokumenti trīs eksemplāros jāiesniedz Izraēlas vēstniecībā, Rīgā, Elizabetes ielā 2;
 • dokumenti jāiesniedz angļu valodā; dokumentu tulkojumiem jābūt apstiprinātiem augstskolas Ārējo sakaru daļā vai pie notāra.

Pieteikšanās termiņš – 2010.gada 30.novembris.

Vairāk informācijas, kā arī pieteikuma veidlapa atrodama Izraēlas Ārlietu ministrijas mājas lapā:

http://www.mfa.gov.il

Neskaidrību gadījumā lūdzam rakstīt e-vēstuli uz adresi: scholarship@mfa.gov.il

Informācija ievietota, pamatojoties uz Izraēlas vēstniecības Rīgā 2010.gada 26.oktobra vēstuli Valsts izglītības un attīstības aģentūrai.