Maķedonijas valdības stipendija vidusskolēniem un studentiem bakalaura līmeņa studijām

21.03.2014

Maķedonijas valdība aicina Latvijas vidusskolu pēdējās klases skolēnus vai studentus piedalīties stipendiju konkursā, lai studētu Maķedonijā kādā no bakalaura studiju programmām 2014./2015.akadēmiskajā gadā. 

 

Studijas Maķedonijas valsts augstskolās notiek maķedoniešu valodā. Vasarā pirms studiju uzsākšanas iespējams apmeklēt maķedoniešu valodas kursus.
Vairāk informācijas Maķedonijas universitāšu mājaslapās:

Pieteikšanās:

1) skenēta pieteikuma veidlapa un skenēti dokumenti jānosūta uz Maķedonijas Izglītības un zinātnes ministriju Biljanai Zafirovskai: biljana.zafirovska@mon.gov.mk
2) dokumenti papīra formā jānosūta uz adresi: Ministry for Education and Science of the Republic of Macedonia, Saints Cyril and Methodius Street, No.54, 1000 Skopje, Republic of Macedonia.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2014.gada 1.augusts.
Pieteikuma veidlapa un nepieciešamo dokumentu saraksts atrodams šeit: scholarship_macedonia.pdf?d=files/news/24059/scholarship_macedonia.pdf

Informācija arī Maķedonijas izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā www.stipendii.mon.gov.mk un www.mon.gov.mk. 

Papildu piedāvājums: iespēja saņemt Sv. Apustuļa Pāvela universitātes stipendijas, lai studētu informācijas tehnoloģijas (http://uist.edu.mk) angļu valodā. Lai iegūtu sīkāku informāciju, jāsazinās ar Maķedonijas vēstniecību Varšavā, adrese Ārlietu ministrijas mājaslapā: http://www.mfa.gov.lv/lv/vestniecibas-parstavniecibas/?lv=2&org=MKD.

Informācija ievietota, pamatojoties uz Maķedonijas vēstniecības Varšavā 2014.gada 7.februāra faksa vēstulēm Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai.