Fulbraita stipendija jaunajiem zinātniekiem

17.07.2014

Līdz 2014. gada 21. novembrim Latvijas jaunajiem zinātniekiem iespējams pietikties Fulbraita stipendijai.

Fulbraita programma, ASV valdības starptautiskā apmaiņas programma, izveidota 1946. gadā un tā veidota, "lai palielinātu savstarpējo sapratni starp Amerikas Savienoto Valstu un citu valstu iedzīvotājiem". 

Fulbraita programma zinātniekiem piedāvā stipendijas periodam līdz 5 mēnešiem Latvijas zinātniekiem un universitāšu pasniedzējiem, kuri plāno veikt pētījumus un / vai lasīt lekcijas ASV universitātēs jebkurā jomā, izņemot medicīnu, bet ietverot sabiedrības veselību.


Pretendentiem izvirzītās prasības:

  • jābūt Latvijas pilsonim vai Latvijas nepilsonim (Personas ar dubultpilsonību (ASV un Latvijas) šajā programmā pieteikties nevar);
  • jau ir jābūt doktora grādam vai arī jāpabeidz sava disertācija;
  • pieteikšanās brīdī jābūt atbilstošai angļu valodas prasmei, kas nepieciešama piedāvāto lekciju nolasīšanai (Fulbraita programmas zinātniekiem stipendiātiem nav jāliek ne TOEFL, ne GRE/GMAT testi);
  • pieteikuma iesniegšanas laikā jādzīvo Latvijā.

Pietiekšanās aizpildot tiešsaistes pieteikuma veidlapu, kas atrodama šeit: https://apply.embark.com/student/fulbright/scholars.

Ieteicams, lai pretendentiem būtu ielūguma vēstule no potenciālās uzņemošās universitātes Amerikas Savienotajās Valstīs.

 

Vairāk informācijas par programmu  http://www.cies.org vai sazinoties ar Ingrīdu Bodnieci ASV Vēstniecības Preses un kultūras nodaļā, tālr. 67107209 vai e-pastiem riga-fulbright@state.gov un bodniecei@state.gov.