Iespēja pieteikties Šveices valdības izcilības stipendijai

27.08.2019

Līdz 2019. gada 15. novembrim Latvijas jaunie zinātnieki un doktorantūras studenti, un mākslas augstskolu studenti ar iegūtu bakalaura grādu var iesniegt dokumentus, lai piedalītos starptautiskā stipendiju konkursā un iegūtu Šveices valdības izcilības stipendijas.

Kandidāti var saņemt stipendiju pētniecībai, doktora vai mākslas un mūzikas maģistra studijām Šveices augstskolās 2020./2021. akadēmiskajam gadam (sākot ar 2020. gada 1. septembri). Stipendijas apmērs ir CHF 1 920 (~1 683 €) mēnesī, savukārt pēcdoktorantūras pētniekiem – CHF 3 500 (~3 068 €) mēnesī. Šveices valdība piešķir valdības izcilības stipendijas, lai veicinātu starptautisku apmaiņu un sadarbību pētniecībā starp Šveici un vairāk nekā 180 citām valstīm. 

Stipendiju veidi:

   • pēcdoktorantūras stipendijas (12 mēneši) – jaunajiem zinātniekiem ar doktora grādu (grāds iegūts pēc 2016. gada 31. decembra un PhD diplomam jābūt iegūtam pirms 2020. gada 31. augusta);
   • pētniecības stipendijas – doktorantūras studentiem, jaunajiem mediķiem, var pieteikties kandidāti ar maģistra grādu vai ekvivalentu izglītību, kas dzimuši pēc 1984. gada 31. decembra;
   • doktora studiju stipendijas (no 12 līdz 36 mēnešiem) – var pieteikties kandidāti ar maģistra grādu vai ekvivalentu izglītību, kas dzimuši pēc 1984. gada 31. decembra;
   • maģistrantūras vai pētniecības stipendijas tikai mākslas un mūzikas studentiem (no 12 mēnešiem līdz 21 mēnesim) – var pieteikties kandidāti, kuri dzimuši pēc 1984. gada 31. decembra un jābūt iegūtam bakalaura diplomam pirms 2020. gada 31. jūlija;

Ar pieteikšanās nosacījumiem, iesniedzamo dokumentu sarakstu un vērtēšanas kritērijiem ir iespējams iepazīties:

Ievērojot stipendijas sniedzēja norādījumus, visas nepieciešamās pieteikuma veidlapas tiks nosūtītas katram kandidātam elektroniski. Ja esat izlasījuši interneta vietnē publicēto informāciju un atbilstat visām prasībām, lūgums rakstīt uz e-pasta adresi: marika.pira@viaa.gov.lv, sniedzot īsu informāciju par sevi (uz kuru stipendiju plānojat pieteikties, Jūsu pašreizējais statuss), un veidlapas saņemsiet tajā pašā dienā.

Kandidātiem jāiesniedz pilnīgi visi prasītie dokumenti un tie jāsakārto prasītajā secībā. Pats svarīgākais dokuments ir ielūguma vēstule no Šveices augstskolas profesora, kurā viņš uzņemas vadīt stipendiāta pētniecības darbu vai doktora disertācijas izstrādi.

Dokumenti trīs eksemplāros (trešais eksemplārs paliek Valsts izglītības attīstības aģentūrā) līdz 2019. gada 15. novembrim (plkst. 17.00) jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Vaļņu ielā 1, Rīgā. 

Papildu informācija:

Marika Pīra
Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas
vecākā speciāliste
E-pasts: marika.pira@viaa.gov.lv 
Tālrunis: 67814331