Finansiālo atbalstu saņem 7 starptautiskās vasaras skolas

23.01.2019

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) apstiprinājusi 7 starptautiskās vasaras skolas, kurām piešķirs stipendijas. Vasaras skolas popularizē latviešu valodu, kultūru, vēsturi un izglītību, kā arī vairo Latvijas atpazīstamību ārzemēs un veicina Latvijas un ārvalstu sadarbību.

2019. gada konkursā saņemti 15 iesniegumi no Latvijas augtākās izglītības institūcijām, no kuriem daudzi izstrādāti ļoti labā kvalitātē, tāpēc iesniegumu vērtēšanas komisija nolēma atbalstīt septiņas vasaras skolas, katrai piešķirot 10 stipendijas, kas paredzētas ārvalstu studentu un akadēmiskā personāla izdevumu segšanai. Vasaras skolas stipendijas apmērs ir 711 eiro vienam vasaras skolas dalībniekam uz vasaras skolas norises laiku.

2019. gadā atbalstītas 7 starptautiskās vasaras skolas un to rīkotāji:  

Vasaras skola

Rīkotājs

“Latviešu valodas un kultūras vasaras skola 2019”

Latvijas Universitāte

 “Atklāj Latviju caur Latgales novadu”

Daugavpils Universitāte

“Latviešu valodas vasaras skola – iepazīsti Latviju! “

Biznesa augstskola Turība

“Izgaršo latviešu valodu”

Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija

Cultural Aspects of Latvian Language

Rīgas Tehniskā universitāte

“Robotics. Real-Life Applications of Intelligent Design”

Rīgas Tehniskā universitāte

“3D Animation World”

Rīgas Tehniskā universitāte