Izsludināts Mūžizglītības programmas projektu konkurss

16.09.2011

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir izsludinājusi Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības programmas 2012. gada konkursu.

Projektu konkurss ir izsludināts Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus, Grundtvig, Mācību braucienu un Žana Monē programmās, kurās kopā ir vairāk nekā 30 projektu veidu jeb aktivitātes. Tās aptver dažādas veida mācību un prakses mobilitātes iespējas, partnerību un sadarbības tīklus veidošanu, profesionālo pilnveidi, asistentūras un citus projektu veidus.

2012.gada projektu konkursā:

  • vispārējās izglītības attīstības programmā Comenius konkurss izsludināts 8 projektu veidos;
  • profesionālās izglītības attīstības programmas Leonardo da Vinci konkursā  pieejami  7 projektu veidi;
  • augstākās izglītības attīstības programmā Erasmus konkurss izsludināts 6 projektu veidos un Žana Monē programmā;
  • pieaugušo izglītības attīstības programmas Grundtvig konkursā pieejami 10 projektu veidi;
  • izglītības speciālistiem Mācību braucienu programmā.

EK ir noteikusi dažādiem projektu veidiem atšķirīgus pieteikumu iesniegšanas gala termiņus – no 2012. gada janvāra līdz pat oktobrim. Atkarībā no aktivitātes veida projekta pieteikumi jāiesniedz VIAA vai Eiropas Komisijā.

Lai atrastu piemērotu partnerorganizāciju kādā no programmas dalībvalstīm un kopīgi izstrādātu projekta pieteikumu, projektu īstenotājiem ir iespējams doties sagatavošanas vizītēs. Arī visu programmu sagatavošanas vizītēm ir vairāki projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi.
Plašāka informācija par 2012.gada konkursiem Mūžizglītības programmas aktivitātēs atrodama šādās VIAA mājas lapas sadaļās:

Pieteikumu veidlapas, projektu pieteicēju rokasgrāmatas un informācija par plānotajiem informatīvajiem semināriem ir pieejama VIAA mājas lapā pie attiecīgā projektu veida vai EK mājas lapā http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm.

ES Mūžizglītības programmā ir 33 dalībvalstis: 27 ES dalībvalstis, Eiropas Ekonomikas zonas valstis – Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice, kā arī ES kandidātvalstis – Horvātija un Turcija.

VIAA nodrošina ES Mūžizglītības programmas īstenošanu Latvijā.