Informāciju par nodokļu parādiem var iegūt vienotā datubāzē

16.04.2013

Valsts izglītības attīstības aģentūra informē projektu īstenotājus, ka no 2013.gada 1.aprīļa Valsts ieņēmumu dienesta (VID) mājaslapā  ir pieejama VID administrētā nodokļu (nodevu) parādnieku datubāze.

Projektu īstenotājiem tas nozīmē, ka, veicot iepirkumu, pasūtītājs vairs nepieprasa kandidātam vai pretendentam iesniegt izziņu, ko izdevis VID un apliecina nodokļu parādu neesamību.

Informāciju par personas nodokļu parādiem, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, Latvijā pasūtītājs iegūst pats minētajā datubāzē.
 
Vairāk informācija pieejama VID mājas lapā.