Augstskolas un koledžas piedāvā jaunas studiju programmas

31.07.2013

Pēc NIID.LV jaunākās apkopotās informācijas par augstskolu un koledžu plāniem, iestāties jaunās programmās 2013./2014. studiju gada ietvaros piedāvās 12 augstskolas:

 •     Ekonomikas un kultūras augstskola (1),
 •     Informācijas sistēmu un menedžmenta augstskola (1),
 •     Jēkabpils Agrobiznesa koledža (1),
 •     Juridiskā koledža (2),
 •     Latvijas Kristīgā akadēmija (1),
 •     Latvijas Universitāte (1),
 •     Liepājas Universitāte (2),
 •     Novikontas jūras koledža (2),
 •     Rēzeknes Augstskola (3),
 •     Rīgas Juridiskā augstskola (1),
 •     Rīgas Stradiņa universitāte (2),
 •   Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RISEBA) (1).


Kopumā augstskolas piedāvās iestāties 19 jaunās programmās vai programmu apakšvirzienos. Tiek piedāvātas septiņas jaunas 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas, trīs profesionālā bakalaura programmas, astoņas profesionālā maģistra programmas un viena doktorantūras programma.

Uzņemšana šovasar notiks divās jaunās koledžās. Hotel School – Viesnīcu biznesa koledža nesen ieguvusi koledžas statusu un izsludinājusi uzņemšanu 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā Viesmīlības serviss, kuras ietvaros varēs iegūt Viesnīcu pakalpojumu organizatora kvalifikāciju. Koledža darbojas kā izglītības centrs Baltijas valstīs, kas īsteno mācību darbu saskaņā ar Edexcel BTEC standartiem. Tas ir izglītības standarts, kuru atzīst Anglijā, Velsā, Ziemeļīrijā un arī citur pasaulē, tāpēc vienlaikus ar Latvijā iegūto diplomu Viesnīcu pakalpojumu organizatori pastāv iespēja iegūt starptautisku diplomu viesmīlības uzņēmumu vadībā: "Edexcel BTEC Level 5 Higher National Diploma in Hospitality Management".

Novikontas jūras koledža līdz šim darbojās kā jūrnieku mācību centrs. Izveidotajā augstākās izglītības iestādē piedāvā divas 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas Kuģa vadītājiem un Mehāniķiem uz kuģiem.

Latvijas Universitāte pirmo reizi uzņems profesionālā bakalaura programmā Radiogrāfija, kuras ietvaros tiek sagatavoti Radiogrāfijas speciālisti. Programma licenci saņēmusi jau 2011. gadā, taču uzņem programmā pirmo reizi tikai šovasar. Radiogrāfers ir ārstniecības persona, kura veic diagnostiskās radioloģijas izmeklējumus ar jaunākās paaudzes digitālajām diagnostikas iekārtām un attēla reģistrācijas tehnoloģijām.

Liepājas Universitāte (LiepU) piedāvā iegūt Mākslas fotogrāfa izglītību profesionālā bakalaura programmā. Tiem, kas vēlēsies iestāties šajā programmām, papildus labiem Centralizēto eksāmenu sertifikātiem jāparūpējas arī par labu gada atzīmi kulturoloģijā un kultūras vēsturē, kā arī jāgatavojas iestājpārbaudījumam – savu fotogrāfiju portfolio prezentācijai. Mākslas fotogrāfa profesiju augstākās izglītības pakāpē piedāvā apgūt vēl tikai Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RISEBA). Liepājas Universitāte profesionālā bakalaura studiju programmā „Tūrisma vadība un rekreācija” piedāvā jaunas apakšprogrammas, kuru ietvaros iespējams iegūt divas jaunas papildu specialitātes: Tūrisma un atpūtas organizācijas vadītājs vai Rekreācijas speciālists.

Rēzeknes Augstskola piedāvā trīs profesionālā maģistra programmas. Programmā „Reģionālistikas studijas: valodas un kultūras” plānots uzņemt ar humanitāro zinātņu bakalaura grādu filoloģijā, valodās (tulkošana), kā arī svešvalodu pedagoga izglītību ieguvušos. Profesionālā maģistra programma „Elektroniskā komercija” domāta tiem, kuri ieguvuši augstāko izglītību elektroniskajā komercijā, datorzinātnēs, IT nozarē, ekonomikā vai vadībzinātnēs. Savukārt profesionālā maģistra programmā „Dizains” aicināti iestāties tie, kuri ieguvuši bakalaura grādu mākslā, dizainā vai ražošanas tehnoloģijā.

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) un RISEBA katra savā augstskolā piedāvā profesionālā maģistra programmu „Veselības vadība”. Programmā varēs iegūt veselības vadības maģistra grādu un uzņēmuma iestāžu un vadītāja kvalifikāciju. Programmā var iestāties ar bakalaura grādu ekonomikas, finanšu, vadībzinību vai medicīnas jomā. Tās ietvaros piedāvā apgūt veselības vadības teorētiskās zināšanas saistībā ar to praktisku pielietojumu, balstoties uz eiropeisku un starptautisku pieeju veselības sistēmu vadībā, kā arī paaugstināt profesionālās, ekonomikas un vadības zināšanas gan veselības nozarē strādājošajiem, gan tiem, kas tikai plāno savu darbību saistīt ar veselības aprūpes sistēmu. RSU piedāvā arī profesionālā maģistra programmu „Veselības psiholoģija”, kuras ietvaros varēs iegūt Psihologa kvalifikāciju. Programmā var iestāties tikai tie, kas pabeiguši bakalaura vai profesionālā bakalaura studiju programmu psiholoģijā.

Latvijas Kristīgā akadēmija profesionālā maģistra programmā „Sociālās uzņēmējdarbības vadība” piedāvā iegūt maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā. Augstskola norāda, ka programma apvieno sociālo darbu un sociālās uzņēmējdarbības principus un tehnoloģijas, kas ir vērstas uz sociālo mērķu sasniegšanu uzņēmējdarbībā, nevis komercekonomiku kā individuālās peļņas gūšanas līdzekli. Studiju programma apmāca sociālā uzņēmuma izveidē, kas risina sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju sociālās un garīgās vajadzības. Programmā var iestāties pretendenti, kas ieguvuši bakalaura grādu komerczinībās vai ekonomikā, kā arī ar augstāko pilna cikla izglītību karitatīvajā sociālajā darbā, sociālajā darbā vai sociālajā pedagoģijā.

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola profesionāla maģistra studiju programmai „Uzņēmējdarbības vadība” izveidojusi jaunu specializāciju “Biznesa vadības psiholoģija un pedagoģija”, kas sniedz praktiskās iemaņas indivīda zināšanu vadīšanā un veiksmīga biznesa organizācijā, balstoties uz pedagoģijas un psiholoģijas zinātņu jaunākajiem sasniegumiem.

Lai augstskolas varētu piedāvāt jaunu programmu, tās īstenošanai jāsaņem licence. Tā dod tiesības uzņemt programmā studentus. Vairākām augstskolām šobrīd programmas atrodas licencēšanas stadijā, taču plānots, ka līdz uzņemšanas uzsākšanai licences varētu tikt iegūtas. Uzsākot īstenot programmas, tās iespējams sākt virzīt akreditācijai.

Vairāk par jaunajām programmām var uzzināt www.niid.lv. Nacionālā izglītības iespēju datubāze (NIID.LV) apkopo Latvijas vispārējās, profesionālās vidējās un augstākās izglītības iestāžu pakalpojumu piedāvājumu. NIID.LV darbību nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).

 

Informācija aktualizēta 31.07.2013